Home > FEMA-nieuws > Zweeds succes : motorfietsen zijn toegestaan in de lage emissiezones

Zweeds succes : motorfietsen zijn toegestaan in de lage emissiezones

In maart 2018 heeft de Zweedse regering aangekondigd dat gemeenten vanaf 1 januari 2020 drie verschillende type van lage emissiezones mogen invoeren. Dankzij al het lobbywerk van de Zweedse MAG, SMC, hebben motorfietsen en bromfietsen toegang tot alle lage emissiezones. Voor SMC is dit een teken dat de overheid motorfietsen en bromfietsen ziet als voertuigen die bijdragen aan minder files, een betere toegankelijkheid en bijdragen aan duurzame steden. De totale uitstoot van bromfietsen en motorfietsen is in Zweden trouwens zeer laag.

In zone 3, de LEZ met de hoogste normen, hebben in tegenstelling tot lichte auto’s, lichte vrachtwagens en lichte bussen op elektriciteit of waterstof, alle typen motorfietsen en bromfietsen toegang.

De aankondiging van de Zweeds regering is hier na te lezen.

Hieronder de verschillende types van lage emissiezone die gemeenten per 1 januari 2020 kunnen invoeren :
Zone 1
Het eerste type lage emissiezone zijn de normen voor zware voertuigen. Gemeenten kunnen nu al lage emissiezones implementeren voor bepaalde zware voertuigen (vrachtwagens en bussen). Lage emissiezones bestaan al in acht Zweedse gemeenten.

Zone 2
Het tweede type lage-emissiezone zijn de  normen voor auto’s.
In eerste instantie kunnen dieselauto’s die voldoen aan de emissienormen Euro 5 en Euro 6 hier rijden. Maar op 1 juli 2022 zullen de normen strenger worden, waardoor alleen Euro 6-dieselauto’s hier mogen rijden. Hetzelfde geldt voor hybride elektrische voertuigen en plug-in hybrides met dieselmotoren.

  • Auto’s met benzinemotoren hebben toegang als ze voldoen aan de emissienorm Euro 5 of hoger. Dit geldt ook voor hybride elektrische voertuigen, plug-in hybrides, voertuigen op aardgas en E85-voertuigen.
  • Auto’s met hogere milieuprestaties, zoals elektrische auto’s en brandstofcelvoertuigen, mogen hier ook rijden.

Zone 3
Het derde type lage emissiezone heeft de hoogste normen. In deze zone zijn alleen puur elektrische auto’s, brandstofcelauto’s en gasauto’s toegestaan die voldoen aan de emissienorm Euro 6. Er zijn ook hoge normen voor zware voertuigen. In deze zone zijn alleen elektrische voertuigen, brandstofcelvoertuigen, plug-in hybrides en gasvoertuigen toegestaan die voldoen aan de emissienorm Euro 6.

 

Bron : FEMA 4 juni 2018,  geschreven door Maria Nordqvist (SMC).