Home > FEMA-nieuws > Zullen Europese maatregelen meer veiligheid voor motorrijders betekenen?

Zullen Europese maatregelen meer veiligheid voor motorrijders betekenen?

De nieuwste cijfers tonen aan dat de verkeersveiligheid in Europa niet echt verbetert : sinds 2013 daalt het aantal slachtoffers niet meer en 2016 toonde zelfs een stijging aan van zowel dodelijke slachtoffers als ernstige verwondingen.
Verkeersveiligheid wordt in Brussel niet altijd echt aanzien als een belangrijk onderwerp en zeker niet de verkeersveiligheid voor motorrijders en gebruikers van andere gemotoriseerde tweewielers zoals bromfietsen. Zelfs tijdens de vergadering van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 6 april 2018, over ‘Verbetering van de wereldwijde verkeersveiligheid’ was er weinig of geen aandacht voor motorfietsen en in de uiteindelijke resolutie waren slechts een paar regels gewijd aan de verkeersveiligheid voor motorrijders.

Dat motorfietsveiligheid niet hoog op de agenda staat, is niets nieuws. Voor veel beleidsmakers is de motorrijder een zeldzaam ras dat in zijn vrije tijd gebruik makt van stinkende en luide machines . En inderdaad, velen van ons gebruiken de motor voor ontspanning, maar we hebben nog steeds bescherming op de weg nodig. Voor anderen daarentegen is de motorfiets, of scooter, dan weer hun dagelijks vervoermiddel. Vaak uit noodzaak, om financiële redenen, of omdat het openbaar vervoer niet voorziet in de dagelijkse mobiliteitsvereisten. Of omdat met de auto te veel tijd verloren gaat in het verkeer, zoals de files en het zoeken naar een parkeerplaats. Wat de reden of de motivatie ook is, motorrijders hebben – en hebben recht op – evenveel veiligheid als alle andere weggebruikers.

In de afgelopen weken wordt verkeersveiligheid plotseling meer genoemd dan we gewend zijn. De reden? De nieuwe algemene veiligheidsverordening en de nieuwe “Pedestrian Safety Regulation” die op 14 mei 2018 zal worden gepubliceerd. Deze voorschriften zijn belangrijk voor autofabrikanten, met o.a. over welke veiligheidsfuncties in de nabije toekomst nodig zijn voor auto’s. In de huidige Verordening  staan maatregelen voor elektronische stabiliteitssystemen, automatische noodremsystemen en waarschuwingssystemen voor het verlaten van rijbanen voor vrachtwagens en bussen. En wanneer de wetgeving belangrijk is voor autofabrikanten, is het bijna altijd belangrijk voor iedereen en zeker voor motorrijders.

In een uitgebreid rapport, op verzoek van de Europese Commissie, werden 55 maatregelen geïdentificeerd voor mogelijke opname in de te herziene algemene veiligheids- en voetgangersveiligheidsverordeningen. In het rapport van de Europese Commissie aan het Europees Parlement en de Raad is deze lijst echter teruggebracht tot een lijst van 18 maatregelen die moeten worden opgenomen in de te herziene algemene veiligheids- en voetgangersveiligheidsvoorschriften.

Om een idee te geven worden hieronder alleen alle voorgestelde maatregelen vermeld. Bij de categorisering van voertuigen behoren motorfietsen tot de voertuigen van de categorie L, voertuigen voor het vervoer van personen behoren tot de categorie M, vrachtwagens tot N.

• Automatic Emergency Braking (AEB) met Moving Obstacle Detection voor auto’s (M1) en bestelwagens (N1 (afgeleid van auto’s))
• Noodremscherm
• Intelligente snelheidsaanpassing
• Lane Keep Assistance: voor auto’s (M1) en bestelwagens (N1 (afgeleid van auto’s))
• Driver slaperigheid en afleiding Monitoring: voor auto’s (M1) en bestelwagens (N1 (afgeleid van auto’s)), bussen (M2, M3) en (zware) vrachtwagens (N2 en N3)
• Veiligheidsgordel-herinneringen
• Proef met frontale botsing volle breedte: voor auto’s (M1) en bestelwagens (N1)
• Uitsluiting nevencrash van vrijstellingen: voor auto’s (M1) en bestelwagens (N1)
• Side Crash Pole Side Impact: voor auto’s (M1) en bestelwagens (N1)
• Crash-test achter: voor auto’s (M1) en bestelwagens (N1)
• Alcohol Interlock-apparaten interface
• Crash Event Data Recorder: voor auto’s (M1) en bestelwagens (N1)
• Bandenspanningscontrole, alle voertuigen behalve kleine aanhangwagens
• Camera’s voor en achter en detectie van vrachtwagens en bussen: bussen (M2, M3) en (zware) vrachtwagens (N2 en N3)
• Vrachtwagen zijdelingse bescherming eliminatie van vrijstellingen: (zware) vrachtwagens (N2 en N3)
• Brandveiligheid voor CNG-bussen: (M2 en M3)
• Brandonderdrukking voor bussen: (M2 en M3)
• Omkeerdetectie: alle voertuigen behalve kleine aanhangwagens

Maatregelen voor motorfietsen worden dus niet voorzien . Toch zijn de te herziene algemene veiligheids- en voetgangersveiligheidsverordeningen ook belangrijk voor motorrijders: verschillende voorgestelde maatregelen zijn bedoeld om de veiligheid van motorrijders te verhogen.

Ondanks het eigen geschreven verslag van het Europees Parlement, waarbij de focus vooral op kwetsbare weggebruikers, (de weggebruikers die niet door een kooi worden beschermd, zoals mensen in auto’s), voetgangers en fietsers ligt, heeft het Europese Parlement onze eis aangenomen dat automatische noodremsystemen ook motorrijders moeten detecteren. Het Europees Parlement vraagt ook om veiligere vangrails, met name voor motorrijders, en eist standaardiseringsmaatregelen om de nadelen van de bestaande belemmeringen weg te nemen.

Een ander belangrijk punt voor motorrijders is de verbetering van het directe zicht vanuit de cabine voor vrachtwagens en bussen en de ontwikkeling van normen hiervoor. De volgende is de verbeterde energie-absorberende bescherming aan de voorzijde tegen klemrijden voor nieuwe vrachtwagens en inclusief bescherming van kwetsbare weggebruikers bij botsingen aan de voor- en achterzijde. Ten slotte wil het Europees Parlement eCall voor motorfietsen. Dit is iets waar de Europese Commissie al aan werkt, maar een goed werkend en betrouwbaar systeem zonder valse oproepen is nog niet ontwikkeld.

Medio mei 2018 zal de definitieve herziende algemene veiligheids- en voetgangersveiligheidsverordening worden gepubliceerd. We weten nog niet wat het gaat brengen. De detectie van motorfietsen door automatische noodremsystemen werd niet genoemd in het rapport, maar werd wel expliciet door het Europees Parlement gevraagd. Betere en veiliger beveiliging tegen aanrijdingen aan voor- en achterzijde en tegen het onder de vrachtauto schieten bij een aanrijding, alsmede normen voor beter direct zicht vanuit de cabine zullen vrijwel zeker onderdeel uitmaken van de herziene verordeningen. Weginfrastructuur (zoals bijvoorbeeld veiligere vangrails) valt niet binnen de werkingssfeer van de Algemene veiligheids- en voetgangersveiligheidsverordeningen, maar enige opname hiervan zou een goede zaak zijn. Ten slotte valt eCall voor motorfietsen ook buiten de werkingssfeer van de algemene veiligheids- en voetgangersveiligheidsverordeningen, maar dit staat al op de agenda van de Europese Commissie.

Bron : FEMA 18 april 2018.