Home > Politiek nieuws > Vlaanderen vestigt nieuw laagterecord bij verkeersdoden

Vlaanderen vestigt nieuw laagterecord bij verkeersdoden

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts voelt zich gesterkt door de Verkeerveiligheidsbarometer, die aantoont dat het aantal verkeersdoden in Vlaanderen vorig jaar gedaald is met 10%. Het is het 3de jaar op rij waarin het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in Vlaanderen daalt én het eerste jaar waarin het aantal doden onder de kaap van de 300 duikt. Ook het aantal ongevallen met fietsers en het aantal fietsdoden daalt fors.Ten opzichte van ‘de schande van de 400’ uit 2014 is het aantal verkeersdoden al met 27,5% gedaald. Het doel van maximaal 200 doden in 2020 komt nu in zicht. Vlaanderen is integraal verantwoordelijk voor de daling van het aantal verkeersdoden op Belgisch niveau.

“Het is niet mijn doel om onprettige maatregelen te nemen, zoals extra controles en extra camera’s”, zegt Weyts. “Het is wel mijn doel om met die onprettige maatregelen resultaten te boeken. Hopelijk erkennen Vlamingen dankzij deze daling van het aantal verkeersdoden dat onprettige maatregelen levens kunnen redden”.

3de jaar daling op een rij
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts werd bij zijn aantreden in 2014 geconfronteerd met ‘de schande van de 400’ verkeersdoden op 1 jaar tijd. De daling in het aantal dodelijke slachtoffers op de Vlaamse wegen was al jaren aan het stagneren, maar in 2014 steeg het aantal verkeersdoden plots terug naar 400.

Weyts reageerde met een omvattend Vlaams Verkeerveiligheidsplan, dat de onpopulaire maatregelen niet uit de weg ging. Denk maar aan de daling van de maximumsnelheid op gewestwegen van 90 km/u naar 70 km/u, de grondige hervorming van de rijopleiding en een forse stijging van het aantal trajectcontroles.

In 2015 daalde het aantal verkeersdoden van 400 naar 378 en in 2016 daalde het aantal verkeersdoden verder naar 320.

Nieuw laagte record
De Verkeersveiligheidsbarometer van Vias Institute (het vroegere BIVV) legt het definitieve aantal verkeersdoden voor 2017 in Vlaanderen nu op 290. Dat cijfer omvat de slachtoffers die op de plaats van het ongeval overleden zijn én alle slachtoffers die later aan hun verwondingen bezweken zijn (‘doden 30 dagen’).

Ten opzichte van 2016 gaat het om een daling van 10%: een nieuw laagterecord en de eerste keer dat het aantal verkeersdoden onder de kaap van de 300 doden duikt. Vlaanderen is daarmee de beste leerling in het Belgische klasje en het Vlaams Gewest is dan ook integraal verantwoordelijk voor de daling van het aantal verkeersdoden op Belgisch niveau.

Vlaanderen realiseert in 2017 een laagterecord in al zijn ongevallenindicatoren. Het aantal letselongevallen kent in alle Vlaamse provincies een recorddaling. Het aantal ongevallen met fietsers is in Vlaanderen gedaald met 4,1% en ook het aantal fietsdoden is sterk gedaald van 41 in 2016 naar 32 in 2017 : een daling met maar liefst 22%.

200 in 2020
De nieuwe daling van het aantal verkeersdoden brengt de doelstelling van nog maximaal 200 dodelijke slachtoffers in 2020 in zicht. Minister Weyts wil resoluut doorgaan op de ingeslagen weg, zodat de ambitieuze doelstelling gehaald kan worden: nog meer controles, extra camera’s, doorgaan met de hervorming van de rijopleiding, … Bovendien zal er fors geïnvesteerd worden in de Vlaamse wegen.

Het wegeninvesteringsbeleid van Weyts heeft 3 speerpunten :

  • Ten eerste zijn er historisch hoge investeringsbudgetten in alle vormen van vervoer: er is maar liefst 5,8 miljard euro voorzien voor investeringen in mobiliteit in de periode tot 2019, steeds met ook de focus op verkeersveiligheid
  • Ten tweede worden er elk jaar 350 kruispunten op gewestwegen aangepakt, met ook hier de focus op verkeersveiligheid
  • Ten derde worden de ‘zwarte punten’ in het wegennet gedetecteerd en aangepakt. De historische lijst van zwarte punten, waarop nog 22 punten staan, wordt helemaal afgewerkt. Een dynamische lijst zal jaarlijks de nieuwe zwarte punten in kaart brengen op basis van de meest recente ongevallencijfers

Er wordt daarbij niet alleen geïnvesteerd in grotere infrastructuurmaatregelen die voor de lange termijn zijn, maar ook in kleinere maatregelen die lokaal op korte termijn een voelbaar verschil maken.

“Daarnaast gaan we ook de doorlooptijd van wegenwerken verkorten”, zegt Weyts. “We beseffen dat veel investeringen te laat komen. Daarom hebben we het hele proces – van het eerste idee tot de schup in de grond – onder de loep genomen: de studies, de procedures, de onteigeningen. Voor elk van die tussenstappen hebben we gezocht hoe ze sneller vooruit kunnen gaan”.

Bron : benweyts.be, 6 maart 2018.