Home > Politiek nieuws > Vlaams Belang dient voorstel in om gebruik busbanen en -beddingen door motoren in verkeerscode in te schrijven

Vlaams Belang dient voorstel in om gebruik busbanen en -beddingen door motoren in verkeerscode in te schrijven

Gisteren, 22 oktober 2019, maakte de Brusselse regering bekend, de uitstoot van scooters, bromfietsen en motoren beter in kaart te willen brengen en start daarom met een grootschalig onderzoek naar hun milieu-impact. Volgens de woordvoerder van Brussel Leefmilieu dhr. R.Arben, kadert de studie naar tweewielers in een reeks van verschillende studies rond de geplande uitstap van diesel- en benzinemotoren in het Gewest. Ook de uitstoot van bussen, auto’s, bestelwagens en vrachtwagens zal worden onderzocht. Het is dan ook voorbarig om een totaalverbod op gemotoriseerde tweewielers aan te kondigen, zolang er geen analyseresultaten beschikbaar zijn.

Een bijzonder slecht idee, stelt het Vlaams Belang, moest het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een verbod op gemotoriseerde tweewielers invoeren.  Motoren zijn net een oplossing voor de groeiende mobiliteitsproblemen in dit land. Studies hebben voldoende aangetoond dat de dagelijkse files met 40 % zouden verminderen wanneer 10 % van de automobilisten voor een motorfiets zou kiezen. De Brusselse regering wil de uitstoot van scooters, bromfietsen en motoren beter in kaart brengen en start daarom een grootschalig onderzoek naar hun milieu-impact.  Het Gewest zou daarbij volgens verschillende bronnen “nadenken” over een verbod op gemotoriseerde tweewielers.

Indien het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dit waanzinnige idee effectief zou doordrukken, eist het Vlaams Belang dat de pendeldotatie waar het Gewest nu recht op heeft per direct zou worden stopgezet. De Vlaams-nationale partij wil het gebruik van de motorfiets in plaats van de wagen net stimuleren. Daarom diende het Vlaams Belang in de federale Kamer een wetsvoorstel in om gemotoriseerde tweewielers gebruik te laten maken van busbanen en bijzondere overrijdbare beddingen.

Met het KB van 11 juni 2011 ter bevordering van de veiligheid en de mobiliteit van motorrijders staat in de Wegcode ingeschreven dat motorrijders de vrije busstroken mogen gebruiken, indien een bord dit expliciet aangeeft. En daar wringt het schoentje. Tot op vandaag zijn nergens zulke borden geplaatst, ook al omdat Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) zich daar steeds tegen heeft verzet.

Het verkeer waar mogelijk verdelen is nochtans een win-win voor alle verkeersdeelnemers. Voor motorrijders is het vlotter en vooral veel veiliger rijden, voor wagens worden de files korter, en het openbaar vervoer hoeft daarvan geen hinder te ondervinden, omdat motoren nu eenmaal bijzonder wendbaar zijn en het verkeer op de busbanen niet blokkeren.

Het Vlaams Belang stelt daarom in haar wetsvoorstel voor om, gezien het feit dat dit zowel de mobiliteit in het algemeen als de veiligheid van motorrijders zal verhogen, en gezien er geen nadelen aan verbonden zijn – het gebruik van busbanen en bijzondere overrijdbare beddingen door motoren en scooters algemeen in de wegcode in te schrijven, en kunnen uitzonderingen (verboden) enkel voorzien worden middels een onderbord.

Bron: persbericht VB, 23 oktober 2019.