Home > Nieuws > Veroorzaken motorrijders het meeste overlast?

Veroorzaken motorrijders het meeste overlast?

Volgens het artikel van afgelopen woensdag 12 juni 2019 in De Standaard wel!

Dit is een voorbeeld van instanties die het motorrijden in een slecht daglicht stellen en ontmoedigen, om daarna met allerlei regeltjes en voorstellen op de proppen te komen.

Het Europees rapport waar naar wordt gerefereerd in het artikel: ‘motorrijders veroorzaken meest overlast’, is subjectief en gebaseerd op veronderstellingen en niet op feiten. Hier wordt onder andere geen onderscheid gemaakt tussen motoren en bromfietsen. Ondertussen heeft FEMA ( Federation of European Motorcyclists’ Federations), dit rapport (voor de vertaling klik hier) ook weerlegd.

 

 

 

Wanneer men het Vlaamse rapport “Internalisering externe kosten transport 2016”, opgesteld door Transport & Mobility Leuven in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij bekijkt, dan zeggen de cijfers over de motorijder toch totaal iets anders. Uiteindelijk is de motorrijder wel degene die relatief het meest betaalt.

Ondertussen heeft MAG gereageerd op dit krantenartikel.