Home > Nieuws > Verkeersboetes vanaf 1 mei duurder

Verkeersboetes vanaf 1 mei duurder

Elke boete, eigenlijk elke onmiddellijk inning, slaat 5 procent op. Ook voor snelheidsovertredingen is er een verhoging: van 50 naar 53 euro voor de eerste 10 km/uur boven de toegelaten maximumsnelheid. Per extra kilometer per uur komt daar nog eens 6 euro in plaats van 5 euro bij. En binnen de bebouwde kom en in zone 30 wordt het 11 in plaats van 10 euro. Wie positief blaast, betaalt voortaan bovendien 105 euro, of 179 euro voor wie meer dan 0,5 promille blaast.

Een overzicht  :
Eerste graad: ongewenst gedrag: 58 euro
Het gaat hier om alle overtredingen die niet in de categorieën tweede, derde of vierde graad ondergebracht zijn.

Tweede graad: 116 euro
Overtredingen waarbij de overtreder onrechtstreeks een ongeval zou kunnen veroorzaken. Bijvoorbeeld door te bellen achter het stuur met je gsm in de hand, door het stop-of voorrangsbord (B5 en B1) te negeren, door te parkeren waar het niet mag, …

Derde graad: 174 euro
Overtredingen waarbij een rechtstreeks ongevalsrisico is. Voorbeelden zijn: zonder lichten rijden tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag, door het rood rijden, afwezigheid van correcte autozitplaatsen voor kinderen, …

Vierde graad: 473 euro
Deze overtredingen hebben een zeer groot, onvermijdelijk ongevalsrisico. Ze worden altijd door een politierechter beoordeeld, en zijn dus geen onmiddellijke inningen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het negeren van bevelen van een bevoegd persoon, het uitdagen van een andere bestuurder, overdreven snel rijden, achteruit rijden of in de tegenoverstelde richting rijden op autosnelwegen en autowegen, stilstaan met je voertuig op een overweg, …

Alle bovenstaande boetes zijn minimumboetes. Zo kunnen boetes van de eerste graad oplopen tot 1.375 euro, net als boetes van de tweede graad. Een tweedegraadsovertreding kan ook leiden tot een kort rijverbod. Boetes van de derde graad en vierde raad kunnen oplopen tot 2.750 euro.

Snelheidsovertredingen
Voor de eerste 10 km/u boven de toegelaten maximumsnelheid: stijging van 50 naar 53 euro. Voor elke bijkomende kilometer per uur waarmee de toegelaten maximumsnelheid wordt overschreden wordt de soms van 50 euro telkens vermeerderd met 11 euro in plaats van 10 euro binnen de bebouwde kom, in een zone 30, schoolomgeving en (woon)erf, in alle andere gevallen gaat het om 6 in plaats van 5 euro.

Alcohol gerelateerde overtredingen
Minder dan 0,5 promille 105 euro. En  0,5 promille en 0,8 promille 179 euro.

 

Bron : Polinfo.be