Home > Nieuws > Vanaf je 21ste, A rijbewijs in Nederland maar België wacht nog af.

Vanaf je 21ste, A rijbewijs in Nederland maar België wacht nog af.

Er komt een nieuwe regeling voor het motorrijbewijs in Nederland naar aanleiding van Europese wetgeving. Die nieuwe regeling houdt in dat je vanaf je 21ste het rijbewijs voor een zware motor (A) kunt halen. Momenteel kan dat pas vanaf je 24ste.
Er zit wel een duidelijke maar aan en in België beweegt (nog) niks.

Hoe werkt het?
Europa laat zich voelen op alle vlakken. En dus verandert er nu in Nederland al één en ander voor de motorrijbewijzen. In België is er op dit moment nog niks bekend over een aanpassing.

Momenteel is het in Nederland zo dat je op 18-jarige leeftijd het A1-rijbewijs (lichte motor) kunt halen en op je 20ste het A2-rijbewijs (middelzware motor). Als je het A2-rijbewijs al hebt, kan je op je 22ste voor het A-rijbewijs (zware motor) gaan. Heb je geen A2-rijbewijs, dan kan je pas op je 24ste het A-rijbewijs halen. In deze regeling komt verandering.

Even wat technische uitleg voor wat Nederland betreft: Het wordt mogelijk om nog ver voor je 24ste verjaardag je volwaardig A-rijbewijs al te halen. Er is echter een grote ‘maar’: dit betekent niet dat je al onmiddellijk met een zware motor mag rijden.
Als je voor je 24ste dat volwaardig A-rijbewijs haalt, krijg je de code 80 toegekend. Daarmee mag je rijden op een lichte motor (A1) een middelzware motor (A2) en een driewielig motorrijtuig – zoals dat nu mag met een A2. Code 80 vervalt twee jaar na het behalen van je A-rijbewijs of als je voor die tijd 24 wordt. Op het moment dat code 80 vervalt, mag je ook op een zware motor (A) rijden. Een extra examen hoeft dan niet meer. Met andere woorden: je moet geen twee keer een examen afleggen en hebt als je wilt al vroeg je volwaardig rijbewijs op zak. Het gaat met de code wel nog minstens twee jaar op slot, zodat je ervaring kunt opdoen.
Wel moet je in Nederland dan een nieuw rijbewijspasje aanvragen bij je gemeente. Als je dat niet doet vervalt code 80 pas op je 24ste.

Het getrapte systeem blijft en België wacht af. Helaas is het niet zo dat je automatisch’ het A-rijbewijs haalt als je 2 jaar in het bezit bent van het A2-rijbewijs. Je zult dan alsnog een examen moeten afleggen voor het A-rijbewijs. Volg je het nog?

Twee voorbeelden:
– Haal je op je 21ste het A-rijbewijs, dan vervalt code 80 na 2 jaar. Tot die tijd mag je op een motor in de categorie A1 en A2 rijden en op een driewielig motorrijtuig. Bij het vervallen van code 80 mag je ook op een zware motor rijden.

– Heb je het A2-rijbewijs gehaald op je 20ste, dan is het niet zo dat je na 2 jaar automatisch het A-rijbewijs krijgt. Je zult dan alsnog examen moeten doen voor het A-rijbewijs. Dag mag dan al vanaf je 21ste. Maar, pas op het moment dat je 2 jaar in het bezit bent van je A2-rijbewijs, dus op je 22ste, vervalt code 80.
Het getrapte systeem (A1 – A2 – A) blijft dus.

Wanneer de regeling precies wordt ingevoerd is nog niet duidelijk. Wel kan je vanaf eind november dit jaar al reserveren voor een motorexamen categorie A (zware motor) vanaf je 21ste. Lees hier meer over de nieuwe regeling in Nederland

Voor België blijven de rijbewijsregels (vooralsnog) onveranderd. Vanaf je 18e kan je het A1-rijbewijs halen voor een lichte motor. Ben je 20 jaar, dan kan je het A2-rijbewijs halen voor een middelzware motor. Het A-rijbewijs (zware motor) kan je direct halen op je 24ste, of via de geleidelijke toegang, dat wil zeggen 2 jaar na het halen van het A2-rijbewijs. Er is nog geen sprake in België van het sneller behalen van het volwaardig rijbewijs. Lees hier meer over de regeling in België.

Bron : motornieuws.be  23-09-2017