Home > Politiek nieuws > Vanaf 1 januari 2018 wordt ook Brussel een lage-emissiezone

Vanaf 1 januari 2018 wordt ook Brussel een lage-emissiezone

Verschillende studies van de Wereldgezondheidsorganisatie en verscheidene acties van de Europese Commissie hebben gewezen op de slechte luchtkwaliteit in Brussel en op de impact daarvan op de gezondheid. Het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest zal onder de LEZ vallen (m.a.w. alle 19 gemeenten).

Voor de grootste lage-emissiezone van het land worden vooral dieselwagens geviseerd (zie tabel). De eerste verbodsbeperkingen gaan in 2018 van start, maar de eigenlijke boetes worden wel pas na een overgangsperiode van negen maanden toegepast.
Na die periode is het onverbiddelijk gedaan met de vervuilende voertuigen. Wie voorbij een ANPR-camera rijdt en wiens wagen niet aan de normen voldoet, mag zich aan een boete verwachten van 350 euro. Hardleerse bestuurders krijgen na die drie maanden opnieuw een boete.

Na verloop van tijd evolueren de criteria om uiteindelijk op steeds meer voertuigen betrekking te hebben. Meer informatie over de lage emissiezone is terug te vinden op www.lez.brussels