Home > Nieuws > Stijging met 13% van het aantal verkeersdoden op onze wegen in de eerste 3 maanden van 2019

Stijging met 13% van het aantal verkeersdoden op onze wegen in de eerste 3 maanden van 2019

Volgens de laatste verkeersveiligheidsbarometer van Vias institute is het aantal verkeersdoden op onze wegen in de eerste 3 maanden van 2019 gestegen met 13% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Deze stijging komt er na 4 opeenvolgende jaren met een daling van het aantal verkeersslachtoffers. Het aantal letselongevallen stijgt ook lichtjes met 2%. De tendensen verschillen wel van regio tot regio. Zo is er een status quo in Vlaanderen en Brussel, maar we noteerden wel een stijging met 14 doden in Wallonië. Hoewel er veel meer gefietst wordt in Vlaanderen, noteerden we meer fietsdoden in Wallonië tijdens deze eerste 3 maanden.

Alle indicatoren stijgen op nationaal niveau
Het aantal verkeersdoden op onze wegen is gestegen tijdens de eerste 3 maanden van het jaar: +13% in vergelijking met dezelfde periode in  2018 (ofwel 121 doden in plaats van 107). Deze stijging komt er na 4 jaar waar de cijfers telkens daalden.

Het aantal gewonden stijgt ook (van 10.458 naar 10.622, ofwel +2%), net zoals het aantal ongevallen (van 8299 naar 8494, ofwel +2%).  Alle indicatoren vertonen dus een stijgende tendens.

Evolutie 2018-2019 van het aantal letselongevallen en het aantal slachtoffers tijdens het eerste trimester:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegenovergestelde evolutie in de gewesten.
Het aantal verkeersdoden bleef nagenoeg status quo in Vlaanderen (van 58 naar 59 doden) en in Brussel (van 4 naar 3 doden), maar is sterk gestegen in Wallonië (van 45 naar 59 doden, ofwel + 31%). In totaal tellen we nu exact evenveel verkeersdoden in Vlaanderen dan in Wallonië (59 doden).

Wat de letselongevallen betreft, is de evolutie min of meer vergelijkbaar. In de 3 regio’s zien we een lichte stijging: van 2400 naar 2423 letselongevallen in Wallonië (+1%), van 5037 naar 5206 in Vlaanderen (+3%) en van 862 naar 865 in Brussel (+0,3%).

Begin van dit jaar was vooral dodelijker in Henegouwen en Vlaams-Brabant
Het aantal verkeersdoden steeg het meest in de provincie Henegouwen (van 14 naar 23 doden), maar in Vlaanderen was er ook in Vlaams-Brabant een duidelijke stijging (van 5 naar 13 doden). In alle andere Vlaamse provincies was er nagenoeg een status quo of een daling, zoals in West-Vlaanderen (van 14 naar 10 doden) en in Limburg (van 15 naar 9 verkeersdoden).

Het aantal letselongevallen steeg met 2,5% in Antwerpen, met maar liefst 6,3% in Vlaams-Brabant, maar in Oost-Vlaanderen was de stijging zelfs nog groter (+8,6%). In Limburg (-2%) en West-Vlaanderen (-1,4%) was er een lichte daling van het aantal letselongevallen. 

Tendensen volgens het type weggebruiker
Grote stijging van het aantal ongevallen met tweewielers
Het aantal letselongevallen stijgt enkel voor de tweewielers: +20% voor de fietsers, +10% voor de bromfietsers en +7% voor de motorrijders. Er is bij de andere types weggebruikers wel een daling. In Wallonië is er wel een enorme stijging van het aantal letselongevallen met een fietser (van 88 naar 134, of +52%).

Meer fietsers om het leven gekomen in Wallonië dan in Vlaanderen
Hoewel het aantal letselongevallen nationaal steeg, waren de ongevallen minder dodelijk (van 17 naar 12 doden). Maar een nog meer opvallende tendens is dat het aantal fietsdoden in Wallonië (7) hoger ligt dan in Vlaanderen (5), terwijl er in Vlaanderen veel meer fietsers zijn dan in het zuiden van het land.

We stellen daarnaast ook een stijging vast van het aantal doden voor alle andere types weggebruikers. Vooral bij de motorrijders (+7 doden) en auto-inzittenden (+7 doden) was die stijging het meest uitgesproken.

Meer doden tijdens weekendnachten dan tijdens weeknachten
Het aantal weekenddoden was nooit lager dan in 2018, maar is begin dit jaar terug gestegen (van 7 naar 20 doden). Ook overdag tijdens het weekend, was er een stijging (van 17 naar 25 doden).

Nooit minder letselongevallen ongevallen met een jonge bestuurder
Het aantal letselongevallen waarbij een jonge bestuurder (18 tot 24 jaar) betrokken was, is nog verder gedaald (‑4%) in 2019. Het is het 5de opeenvolgende jaar dat dit cijfer daalt, nooit eerder waren er minder ongevallen met jonge bestuurders. Het aantal doden in deze ongevallen is wel licht gestegen  (van 14 naar 17). Maar een analyse van de laatste 10 jaar toont dat er een daling was van meer dan 47% (van 32 naar 17) van het aantal doden in ongevallen waarbij een jonge bestuurder betrokken was.

Conclusie
Deze verkeersveiligheidsbarometer toont een negatieve tendens tijdens de eerste 3 maanden van dit jaar in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Vooral de stijging van het aantal verkeersdoden in Wallonië is zorgwekkend. Ook de verkeersveiligheid van tweewielers lijkt zorgwekkend. Toch moeten we deze cijfers met voorzichtigheid bekijken. Het gaat slechts over een periode van 3 maanden en de tendensen die vaak een verschillend en grillig patroon kennen, maken de interpretatie niet eenvoudig.

Bron: VIAS, 5 juni 2019.