Home > Standpunt MR

Standpunt MR

MR: Dhr. Charles Michel.

1. Wat zijn uw prioriteiten met betrekking tot het verkeer in België?
Onze prioriteit is om de verkeersstroom te verbeteren door de verplaatsingen te verminderen. Dit gaat met name via intermodaliteit en zachte mobiliteit. De MR wil de infrastructuur verbeteren om mobiliteit veiliger, slimmer en dynamischer te maken. De regering heeft ook het S-aanbod in Brussel ontwikkeld (meer dan 44% gebruik sinds 2015) en het werk van de RER opnieuw gelanceerd. We willen de metro in Brussel ontwikkelen. Ten slotte hebben we een belastingstelsel ontwikkeld dat gericht is op zachte mobiliteit met het mobiliteitsbudget en het geld voor auto’s.

2. Wat zou er moeten veranderen om de huidige en toekomstige verkeersinfarcten aan te pakken?
MR wil het telewerken, aangepaste uren en privilege co-workingspaces aanmoedigen. Gedeelde mobiliteit of openbaar vervoer zijn al uitstekende oplossingen. Duurzame vervoerswijzen en de ontwikkeling van het openbaar vervoer moeten de voorkeur krijgen. Dit hebben we gedaan via het mobiliteitsbudget en de mobiliteitsvergoeding. Het toegenomen gebruik van de motorfiets zou ook de autodruk verminderen, maar we moeten niettemin alert zijn op aspecten die verband houden met de veiligheid van motorrijders.

3. Welke rol ziet u voor de motorfiets in de toekomst?
Het belang van de motor als middel voor voortbeweging groeit en het valt niet te ontkennen dat gemotoriseerde “twee wielen” een interessant alternatief vormen. De MR wil de mogelijkheid overwegen om een as voor fietsers en gemotoriseerde tweewielers in te stellen, onafhankelijk van verkeer en daarbinnen. De noodstopstrip zou op zijn minst aan beide zijden van de baan  mogen zijn. We willen motorrijders toestaan om de busbaan  te berijden. Dit vereist echter het opstellen van geschikte borden. De MR wil ook de kwaliteit van het wegdek in de gaten houden.

4. Speelt de energietransitie daarbij nog een rol, en zo ja: welke? Zo neen, waarom niet?
De kwestie van de energietransitie is van essentieel belang, en het gebruik van openbaar vervoer en meer “zachte” vervoerswijzen is en moet daarom de voorkeur blijven hebben. De rol van de motorfiets kan ook een rol spelen in deze overgang, vooral als deze elektrisch is of via verbeterde motorprestaties.(uitstoot)

5. Moet het gebruik van de motor worden gestimuleerd in België, en zo ja: hoe? Zo neen, waarom niet?
De motorfiets kan erg interessant zijn in termen van opstopping  als deze een lege auto vervangt. Over het algemeen moeten openbaar vervoer en niet-vervuilende vervoerswijzen worden aangemoedigd. Het is daarom noodzakelijk om in de intermodale knooppunten een parkeeraanbod voor motorrijders voldoende te ontwikkelen door een geschikte tariefoplossing in te voeren.

6. Wat zou er in uw visie rond het motorrijden moeten veranderen?
De MR is van mening dat sommige zaken opnieuw moeten worden overwogen. De MR wil een verlaging van het BTW-tarief op veiligheidsuitrusting en rijcursussen toepassen. Onze prioriteit is de veiligheid van motorrijders.

Training voor tweewielers moet worden beoordeeld. De eisen voor een motorrijbewijs in verschillende landen laten zien dat motorrijders niet alleen kunnen rijden zonder onderzoek en met slechts 9 uur lessen. In België is het nog steeds mogelijk met de voorlopige licentie.
We moeten ervoor zorgen dat alle installaties van vertragende apparaten en zijwaartse obstakels worden bestudeerd en ’s nachts voldoende worden verlicht. We willen ook een “Mr-motorfiets” benoemen binnen de Road Operational Directorate in Wallonië, een bevoorrechte gesprekspartner tussen de regio, de lokale autoriteiten en representatieve verenigingen van fietsers.

7. En wat zou er juist niet moeten veranderen?
Het is niet nodig om de aandacht te verschuiven naar training, biker-veiligheid en het bewustzijn van andere gebruikers van deze realiteit. Training blijft naar onze mening essentieel. Evenzo moeten verenigingen die niet alleen preventieve acties uitvoeren maar ook specifieke training aan motorrijders geven, door de autoriteiten worden gesteund. motorfietsers spelen een belangrijke sociale rol in onze samenleving

8. Welke ervaringen heeft u zelf met het motorrijden, bent of was u een actief rijder?
Hoewel mijn functie mij niet dagelijks toelaat, beschouw ik mezelf als een regelmatige motorgebruiker. Iedereen weet dat dit voor mij een passie is waar ik mezelf aan wijd wanneer de gelegenheid zich voordoet. Als actieve gebruiker zijn de kwesties met betrekking tot deze manier van reizen en de veiligheid van fietsers erg belangrijk voor mij.

9. Welke boodschap heeft u voor de Belgische motorrijder?
Mijn belangrijkste boodschap aan Belgische motorrijders is gerelateerd aan onze veiligheid. Naast preventie en training zijn de risico’s reëel voor deze gebruikers. Voorzichtigheid bij zowel openbaar als niet-openbaar gebruik moet een topprioriteit zijn. Bovendien is de solidariteit die bikers kenmerkt een voorbeeld van respect voor iedereen.

10. Welke boodschap heeft u voor de andere weggebruikers in België?
Anderzijds moeten andere gebruikers zich bewust zijn van de risico’s van een motorrijder tijdens een ongeval. Agressief en gevaarlijk gedrag ten opzichte van dit publiek leidt tot aanzienlijke gevaren in vergelijking met conventionele gebruikers. Het respect voor iedereen is een boodschap die ik wil blijven dragen.

11. Algemeen: kan u ons zeggen wat uw partij gerealiseerd heeft waarvan de Belgische kiezer zegt: “Dit is nu eens echt goed gedaan?”.
De herziening van de snelwegcode waarover in het parlement werd gedebatteerd en waarop moest worden gestemd, kan niet worden uitgevoerd na het vertrek van de NVA van de regering. We betreuren het omdat het meer aandacht heeft gebracht voor de veiligheid van motorrijders. We waren van plan om motorrijders in staat te stellen de richtingaanwijzers tegelijk te gebruiken terwijl ze tussen de lijnen door rijden. Inderdaad, dit verhoogt hun zichtbaarheid en in de praktijk gebruiken de meeste motorrijders het al. In het Waals Gewest hebben we mobiliteitsbeleid ondersteund ter verbetering van de infrastructuur, ook als de inspanningen moeten worden voortgezet. De MR heeft dus waar het de mogelijkheid heeft gehad, echt aandacht geschonken aan de fietsers in het mobiliteitsbeleid en ontwikkeling van infrastructuren voor hun veiligheid.