Home > Nieuws > Resultaten enquête over de ergernissen van de motorrijder in het verkeer

Resultaten enquête over de ergernissen van de motorrijder in het verkeer

MAG heeft onder de motorrijders, onder het motto “Wat zijn uw ergernissen als motorrijder in het verkeer?” een enquête gehouden. Bedoeling is om met de resultaten de aandacht van de politiek te vestigen voor de komende legislatuur. In totaal reageerden een kleine 400 motorrijders, waarvan echter maar 16% MAG-leden.

Een aantal van de ergernissen staat ook in de algemene ergernis top 3 – die van de automobilisten – die VIAS in 2017 samenstelde. Zodoende is deze enquête tweeledig opgesteld, ten eerste vanuit het standpunt als motorrijder en ten tweede vanuit het standpunt van de motorrijder als andere weggebruiker, voornamelijk als automobilist.

De resultaten van de enquête:

Deel 1, als motorrijder.

Welke weggebruiker stoort u het meest?
Met liefst 59% is de auto zonder twijfel het voertuig waar de motorrijder zich het meest aan stoort. De fietser komt met 18% op de tweede plaats, gevolgd door de bestelwagen op de derde plaats met 14%. 0,8% van de respondenten stoort zich aan de motorrijder zelf.

Gevaarlijkste categorie weggebruiker
De auto wordt ook als gevaarlijkste categorie beschouwd, gevolgd door de fietser, de bestel- en vrachtwagen en als laatste toch ook de motorfiets. 1,8% vindt dit evenzeer van de bromfiets. De redenen die worden aangehaald, waarom deze categorieën gevaarlijk zijn, zijn gelijk lopend.Het gevaar schuilt vooral in het gebruik van de gsm en het geen rekening houden met de motorrijder.

De algemene tendens over de fietser is dat deze categorie de wegcode het minst respecteert:

  1. denken overal voorrang te hebben
  2. rijden in het donker zonder verlichting
  3. gebruiken eerder de rijbaan dan het fietspad en liefst met 4 naast elkaar

Voor 4% van de ondervraagden is de gemotoriseerde tweewieler echter het gevaarlijkst. Niet alleen omwille van het feit dat de motorrijder op zich al een zwakke weggebruiker is, temeer omdat door andere weggebruikers te weinig rekening wordt gehouden met deze categorie. Ook de kwetsbaarheid, het gebrek aan bescherming bij een ongeval en het feit dat men maar al te vaak de motor niet heeft gezien of gewoon negeert worden aangehaald.

De motorrijders werden ook gevraagd of de uitspraak “meer blauw is veilig” iets bij brengt, waarop 61% nee antwoordden en 39% ja.

Wat zou u graag willen zien veranderen?
De respons hierop was het meest uiteenlopend, van motorverzekering en wegenbelasting aanpassen naar gelang de leeftijd, het afschaffen van de voorrang van rechts, betere rijopleiding en strengere boetes, maar vooral de verdraagzaamheid, het wederzijds respect en dat alle weggebruikers de wegcode moeten respecteren en naleven.

Hieronder staan de zes meest voorkomende reacties opgesomd:

  • meer aandacht voor de motorrijder in het algemeen.
  • busbaan openstellen voor de motorrijder.
  • motorvriendelijke weginfrastructuur, o.a. vangplanken, betere herstelling van het wegdek.
  • betere aanpak om olie op de baan te vermijden.
  • sensibiliseringscampagnes voor automobilisten zodat zij zich niet alleen bewust worden van motoren, maar ook van de gevaren en ongemakken die motorrijders kunnen ondervinden.
  • meer hoffelijkheid tussen alle weggebruikers

Overduidelijk is dat het grootste deel van de respondenten vragende partij is voor meer controle op het gebruik van de gsm tijdens het rijden.

Elektrisch vervoer
Stel dat binnen vijf jaar al het vervoer elektrisch is, bent u van plan over te schakelen naar een elektrische motor?
Maar liefst 65% van de ondervraagde motorrijders antwoordden de motorfiets met de klassieke verbrandingsmotor niet in te willen ruilen voor een elektrisch aangedreven motorfiets. 35% van de geënquêteerden zouden echter wel de overstap maken naar de elektrische motorfiets.

Stel dat de transitie naar elektrisch vervoer wordt versneld en over 5 jaar al het vervoer is omgeschakeld naar elektrisch rijden, is MAG dan nog nodig?
Hierop reageerden 91% van de respondenten, waarvan 72% niet-leden, positief en vinden dan ook dat MAG moet blijven ijveren voor de rechten van de motorrijder. Voor 9% van de motorrijders, waarvan 8% niet-leden, is het voortbestaan van MAG niet echt van cruciaal belang.

Type rijbewijs behaald voor of na 1989
We zien dat minder dan de helft van de motorrijders hun rijbewijs B voor 1989 verkregen heeft en 58% heeft rijbewijs B na 1989 gehaald. De meerderheid, 60%, heeft het motorexamen afgelegd.10% van de respondenten heeft echter alleen het A rijbewijs.

Type motorfiets
Eén type motorfiets is oververtegenwoordigd in de enquête: namelijk de touring motorfiets met 44%. Met uitzondering van zelfbouw, wordt de custom met 7% het minst vertegenwoordigd.

Met welke categorie bent u als motorrijder al betrokken geweest in een ongeval?
Het percentage motorrijders dat al betrokken is geweest in een ongeval met een andere weggebruiker is 70%. In de meeste gevallen was de tegenpartij de auto. Een enkeling is ook betrokken geweest in een ongeval met een quad, een tractor en een spookrijder.

Aantal kilometers per jaar woon/werkverkeer en recreatie.
Voor woon/werkverkeer lag het aantal afgelegde kilometers tussen de 20 en de 120.000 kilometer. Uit de analyse blijkt dat 10% van de motorrijders 10.000 kilometer aflegt, en 5% tussen de 2000 en 5000 kilometer. 20% gebruikt de motorfiets echter niet voor woon-werkverplaatsingen. De motorrijders die de motor vooral recreatief gebruiken, daarvan liggen de kilometers tussen minimum 7500 en maximum 60.000 14% van de respondenten rijdt 10.000 kilometer en 15% daarentegen dan weer de helft, namelijk 5000 kilometer.

Deel 2, als automobilist.

Welke transport gebruikt u het meest?

Met uitzondering van de motorfiets, wordt door de ondervraagden de auto het meest gebruikt. De personenwagen is goed voor 61%, met op de tweede plaats de fiets. Het openbaar vervoer scoort iets minder goed, namelijk maar 8%. Ook een skateboard en mobilhome worden door een enkeling het meest gebruikt als vervoersmiddel.

Als andere weggebruiker, aan wie ergert u zich dan het meest?
Met respectievelijk 39% zijn zowel de auto als de fiets de vervoersmiddelen waar de respondenten zich het meest aan ergeren. Men stoort zich minder aan de voetganger en de brommer. De bus, goed voor 1%, is het transportmiddel dat voor de minste ergernissen zorgt.

Wanneer u zelf met de wagen rijdt, wie begaat de meeste overtredingen?
Uit dit resultaat kunnen we concluderen dat de fiets en de auto, samen goed voor 82%, de vervoersmodi zijn, die de meeste overtredingen zouden begaan. De bestelwagen komt op de derde plaats als overtreder. De brommer, motorfiets en de lichte vracht, met net geen 2%, zouden het minste verkeersovertredingen begaan.

Algemeen:
U ergert zich vast wel eens in het verkeer: aan het wachten bij stoplichten, aan een eindeloze file of aan een vreemde actie van een andere weggebruiker. Verschillende instanties doen jaarlijks onderzoek naar deze grootste ergernissen van alle weggebruikers in het verkeer. Wij hebben het nu eens specifiek aan de motorrijder gevraagd. Naast ‘bellen achter het stuur’ (32%) staat ‘geen richting aangeven’ (18%) en ‘niet in de spiegels kijken’ (18%) hoog in deze top 9. Door je netjes aan de regels te houden zorg je er niet alleen voor dat we ons minder ergeren, het kan je ook flink wat geld besparen. Bellen achter het stuur bijvoorbeeld kost je €116.

Bij deze willen wij graag iedereen bedanken die de enquête heeft ingevuld.