Home > Politiek nieuws > Recreatief motorrijden

Recreatief motorrijden

 

De voorbije week was er heel wat communicatie in de pers en sociale media omtrent het recreatief motorrijden.

Het begon allemaal de melding van Jan Jambon in het VTM nieuws. Kort daarop kwam er vanuit Waalse hoek een melding dat dit niet de bevoegdheid was van Jambon. Maw niemand die nog wist of het nu is toegelaten of niet.

Uiteindelijk was het afwachten tot het ministerieel besluit van 30 april verscheen in het staatsblad om enige zekerheid te hebben. Daarin wordt er enkel melding gemaakt dat een fysieke activiteit in open lucht is toegelaten en is het uiteindelijk nog niet duidelijk of het recreatief motorrijden hier ook toe behoord. MAG ging verder op onderzoek en meerdere bronnen hebben ons ondertussen schriftelijk bevestigd dat het recreatief motorrijden wel degelijk is toegestaan vanaf 4 mei.

Een aantal regels moet wel worden gerespecteerd

 • De rit start thuis en eindigt thuis, dit zonder tussenstops.
 • Maximum met 3 motoren die samen rijden.
 • Een passagier is enkel toegelaten als hij of zij onder hetzelfde dak woont.

Hoe het veilig onderweg en denk er aan dat de meeste onder ons nu pas uit hun winterstop komen en het motorrijden dus opnieuw een beetje moeten gewoon worden. Wees dubbel voorzichtig want de automobilisten zijn ons ook niet meer gewoon in het straatbeeld.

 

Aangezien er nog steeds veel misverstanden zijn, sommen we hier de regeltjes nog even op zoals ze te vinden zijn op de infolijn van Coronavirus Covid 19:

 • De burgers moeten thuisblijven om contact met andere personen dan hun gezinsleden maximaal te vermijden. Enkel noodzakelijke verplaatsingen zijn toegelaten. Worden onder meer beschouwd als noodzakelijk, verplaatsingen zoals :
  1. Professionele verplaatsingen (met inbegrip van woon- werkverkeer en de verplaatsingen van vrijwilligers in het kader van hun activiteiten voor cruciale sectoren en essentiële diensten);
  2. Absoluut noodzakelijke verplaatsingen (doktersbezoek, aankopen van etenswaren, verplaatsingen naar de post, bank, apotheker, tankstation of bijstand aan hulpbehoevenden, daklozen, verplaatsingen van ouders naar de opvang van hun kinderen, alle verplaatsingen in het kader van een wettelijke verplichting, opladen van budgetmeter, rijlessen etc.);
  3. wandelingen en fysieke activiteiten (met inbegrip van een motorrit) in open lucht die geen fysieke contacten impliceren op voorwaarde dat ze:
 • • alleen; • in het gezelschap van personen die onder hetzelfde dak wonen, daarmee worden ook bedoeld leefgroepen en hun begeleider uit jeugdvoorzieningen die onder hetzelfde dak verblijven; • en/of in het gezelschap van maximum twee steeds dezelfde andere personen met respect van een afstand van 1.5 meter tussen elke persoon. uitgeoefend worden.
 • Deze activiteiten zijn toegestaan voor de noodzakelijke duur om ze uit te oefenen. Na de uitoefening van de activiteiten is de terugkeer naar huis verplicht. Om samenscholingen te vermijden blijft het niet toegestaan om in parken te gaan zitten. Ten aanzien van zwangere vrouwen en ouderen moet er tolerantie aan de dag gelegd worden.
 • De maatregel mag ook niet strikt toegepast worden op mensen met een beperkte mobiliteit of een mentale handicap. Omwille van dezelfde reden blijven ook picknicken en zonnebaden niet toegestaan in parken. Het gebruik van een gemotoriseerd voertuig voor het uitoefenen van een fysieke activiteit of een wandeling is enkel toegelaten om zich naar de plaats (bv. een bos op redelijke afstand) of de noodzakelijke sportinfrastructuur van de sport of wandeling in kwestie te begeven. Bovendien wordt er aan herinnerd dat toeristische activiteiten of uitstappen niet toegelaten zijn. 4) Bezoek aan één enkel ander huishouden binnen de beperkingen die zijn toegestaan onder het gedeelte “sociale contacten” van dit hoofdstuk. 5) Alle andere verplaatsingen waar expliciet sprake van is in deze FAQ.