Home > Politiek nieuws > Recordinvesteringen bestrijden recordfiles op snelwegen

Recordinvesteringen bestrijden recordfiles op snelwegen

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts beantwoordt filerecords met recordinvesteringen. Alleen al in 2018 investeert Weyts € 1,5 miljard in Mobiliteit. Dit jaar komen er 32 grote werven op de snelwegen. Dat is nodig, want de files zijn in 2017 gegroeid. “We investeren meer dan ooit in Mobiliteit”, zegt Weyts. “We investeren in de alternatieven voor de wagen, maar ook in de weginfrastructuur zelf. Waar mogelijk in extra capaciteit. Ik laat de chauffeur niet koudweg in de steek”.

De recordinvesteringen van Weyts bestrijden een filerecord. In 2017 is de filezwaarte gestegen met 6% en 50% van de files staat op maar 2 tracés: de Ring rond Antwerpen en de Ring rond Brussel. Dat bewijst de noodzaak van de net gestarte Oosterweelwerken (goed voor een recordinvestering van € 3,5 miljard) en de geplande Werken aan de Ring rond Brussel (recordinvestering van € 3 miljard, schup gaat in 2019 in de grond).

Filecijfers
Het jaarrapport Verkeersindicatoren schetst de evolutie van het wegverkeer in Vlaanderen. De cijfers werden verzameld op basis van objectieve gegevens, afkomstig van de verkeersinformatie van de operatorzaal van het Verkeerscentrum én ruim 4.500 dubbele detectielussen in het wegdek.

Uit het jaarrapport blijkt dat de filezwaarte (de combinatie van de lengte en duur van de file) in 2017 gestegen is met +6%. Maar liefst 50% van alle files in de avondspits is geconcentreerd op 2  tracés: de R0 en de R1.

Vlaanderen beantwoordt de recordfiles met recordinvesteringen. Alleen al dit jaar gaat het om € 1,5 miljard investeringen in Mobiliteit.

Op de R1 zijn de Oosterweelwerken (€ 3,5 miljard in totaal) geen dag te vroeg opgestart.  De gestegen filezwaarte van 2017 kan in belangrijke mate toegeschreven worden aan het verkeersinfarct op de Ring rond Antwerpen: de ochtendfiles stegen met 14% en de avondfiles met 18%.

Op de R0 stegen de ochtendfiles met 7% en de avondfiles met 5%. Volgend jaar starten dan ook de Werken aan de Ring rond Brussel (€ 3 miljard in totaal): een recordinvestering in 20 km Ringweg, 40 km fietsinfrastructuur en 60 km nieuwe tramsporen.

Grote Werven
Ook in de rest van Vlaanderen zal er fors geïnvesteerd worden in vlotter en veiliger verkeer. Er komen 32 ‘grote werven’ op de autosnelwegen.

Er wordt fors geïnvesteerd in betere doorstroming, zodat er minder files ontstaan. Waar mogelijk wordt er geïnvesteerd in extra capaciteit. Zo worden er spitsstroken aangelegd langs de E17 (Zwijnaarde – De Pinte), de E313 (Lummen-Beringen) en de E314 (Herent-Aarschot).

Extra capaciteit is geen overbodige luxe, want de gestegen filezwaarte werd ook veroorzaakt door extra verkeer. Vorig jaar nam het verkeer op onze snelwegen toe met +0,6% op werkdagen en met +1,9% op zaterdag. Er is de blijvende stijging van het autoverkeer, nu versterkt door een nieuwe significante groei van het vrachtverkeer, dat na een tijdelijke stagnatie in 2016 opnieuw groeit (met +1,5% op werkdagen).
Er wordt ook meer dan ooit geïnvesteerd in de alternatieven voor de auto. Bedoeling is om meer chauffeurs te verleiden om de auto te ruilen voor bijvoorbeeld de fiets. Zo komt er ter hoogte van Gasthuisberg een nieuwe fietsbrug over de E314.

Er wordt tenslotte geïnvesteerd in de leefbaarheid en levenskwaliteit van de Vlamingen die nabij onze drukke autosnelwegen wonen. Zo worden er dit jaar geluidsschermen geplaatst langs de A12 (ter hoogte van Ekeren), de E314 (ter hoogte van Genk) en de E17 (Zwijnaarde – De Pinte).

Minder hinder, meer verkeersveiligheid
Waar een schup in de grond gaat, ontstaat onvermijdelijk een hoop hinder. Als wegbeheerder zal het Agentschap Wegen en Verkeer er alles aan doen om de hinder zo klein mogelijk te houden.

De vele werven worden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Waar nodig wordt er ook volcontinue gewerkt, ’s nachts gewerkt en – zeker op de drukke assen – zoveel mogelijk in de vakantieperiode gewerkt. In maart en september komen er uitgebreide campagnes om de weggebruikers zo goed mogelijk te informeren over het nieuwe wegenwerkenoffensief.

Er wordt ook nog meer ingezet op de verkeersveiligheid van de arbeiders en de weggebruikers tijdens de werken. Al enkele jaren wordt een mobiele flitscamera actief ingezet op werven van het Agentschap Wegen en Verkeer. “Dit jaar gaan we een stapje verder,” aldus minister Weyts. “De mobiele trajectcontrole die momenteel langs de A12 staat, zal worden ingezet bij snelwegwerven. Je kan immers geen klassieke trajectcontrole installeren voor de duur van een werf, vandaar de mobiele trajectcontrole.”

Bron : benweyts.be, 9 maart 2018.