Home > FEMA-nieuws > Terugroepacties motorfietsen

Terugroepacties motorfietsen

Producten die op de Europese markt worden gebracht,  zijn onderworpen aan de algemene veiligheidsvoorschriften. Deze zijn opgenomen in de Richtlijn inzake algemene productveiligheid 2001/95 / EG (RAPV), die ervoor moet zorgen dat alleen veilige consumentenproducten worden verkocht in de EU.

Deze Richtlijn introduceert een EU-systeem, ‘Rapid Alert System’ (RAPEX),  wat voor een snelle uitwisseling van informatie zorgt over gevaarlijke non-foodproducten die een risico zijn voor de gezondheid en de veiligheid van de consument.Hiermee kunnen nationale autoriteiten direct informatie delen over eventuele maatregelen die genomen worden om een dergelijk product uit de handel te halen.

FEMA heeft uit deze RAPEX rapporten, die van belang zijn voor motorrijders, zoals teruggeroepen motorfietsen of motorkleding, gepubliceerd.Deze lijst zal geregelmatig worden geactualiseerd.

www.fema-online.eu/recalls

 

Bron Fema : 19/01/2016