Home > Politiek nieuws > Premie voor een nieuw zero-emissie-voertuig

Premie voor een nieuw zero-emissie-voertuig

U kunt een premie krijgen bij de aankoop van bepaalde zero-emissievoertuigen. Alleen nieuwe, volledig elektrische voertuigen of wagens op waterstof komen in aanmerking. De Vlaamse regering keurde begin maart 2018 enkele wijzigingen goed aan deze premie. Er is nu ook een premie voor de aankoop van een elektrische bromfiets klasse B of elektrische motorfiets die vanaf 15 april 2018 wordt ingeschreven.

De zero-emissiepremie is er voor natuurlijke personen en (sinds 1 januari 2018) ook voor vzw’s en aanbieders van autodelen :
⇔Een natuurlijk persoon heeft recht op maximaal 1 premie per voertuigtype
⇔Bij de beoogde ondernemingen geldt de premie voor meerdere voertuigen met een maximumsteun van 200.000 euro per bedrijf per jaar
⇔Zelfstandigen (eenmanszaken) kunnen een premie krijgen op voorwaarde dat het voertuig niet wordt aangekocht door een rechtspersoonlijkheid (bijv. bvba, cbva, Commanditaire Vennootschap, Landbouwvennootschap, nv, VOF)
⇔Bij overdracht of inbreng van een wagen in een rechtspersoon binnen de 3 jaar na eerste ingebruikname moet de premie terugbetaald worden

Het moet gaan om een :
⇔nieuwe wagen die ingeschreven is sinds 1 januari 2016
⇔nieuwe bromfiets klasse B of motorfiets, die ingeschreven is vanaf 15 april 2018

De premie is er alleen voor zero-emissievoertuigen van deze categorieën:
⇔wagens van categorie M1 (voertuigen die ontworpen en gebouwd zijn voor het vervoer van passagiers en die tenminste vier wielen hebben en maximaal acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend)
⇔lichte bestelwagens van categorie N1 (voertuigen die ontworpen en gebouwd zijn voor het vervoer van goederen en die tenminste vier wielen hebben en een maximummassa van ten hoogste 3,5 ton)
⇔bromfietsen klasse B
⇔motorfietsen

De premie is er alleen voor zero-emissievoertuigen, dat wil zeggen :
⇔100% elektrische voertuigen (geen hybride voertuigen of elektrische voertuigen  met range extender)
of wagens met brandstofcellen (op waterstof)
⇔op energiesparen.be vindt u een overzicht van de automodellen die voor de premie in aanmerking komen (externe website). Een overzicht van de bromfietsen en motorfietsen die in aanmerking komen, wordt momenteel samengesteld

Deze voertuigen komen niet in aanmerking :
⇔‘quadricycles’ (zoals de Renault Twizy)
⇔hybride wagens, plug-in hybrides
⇔elektrische wagens met een kleine aanvullende motor op fossiele brandstoffen (bijv. BMW i3 met range extender)
⇔wagens op CNG, hiervoor kunt u wel een vrijstelling van belasting op inverkeerstelling (BIV) en verkeersbelasting krijgen
⇔speed pedelecs en elektrische fietsen
⇔elektrische bromfietsen klasse A

Verder moet het voertuig moet ingeschreven worden in het Vlaamse Gewest. En de premie moet online aangevraagd worden en dat uiterlijk 3 maanden na de inschrijving van het voertuig bij de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV). U moet het voertuig minstens 3 jaar behouden of 3 jaar leasen. Bij aanbieders van autodelen volstaat 2 jaar.

Alle informatie is terug te vinden op de website van www.vlaanderen.be

Op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën vindt u meer informatie over de belastingvermindering bij aankoop van een elektrische motorfiets, drie- of vierwieler.