Home > rss (Page 2)

Standpunt MR

MR: Dhr. Charles Michel. 1. Wat zijn uw prioriteiten met betrekking tot het verkeer in België? Onze prioriteit is om de verkeersstroom te verbeteren door de verplaatsingen te verminderen. Dit gaat met name via intermodaliteit en zachte mobiliteit. De MR wil de infrastructuur verbeteren om mobiliteit veiliger, slimmer en dynamischer te maken.

Lees verder

Nultolerantie voor alcohol voor beginnende bestuurders. Dit is een van de concrete maatregelen die Vias institute voorstelt in een memorandum.

Bijna 7 op de 10 Belgische bestuurders jonger dan 35 jaar zijn voorstander van nultolerantie inzake alcohol voor beginnende bestuurders. Jonge bestuurders beschouwen deze maatregel dus niet als stigmatiserend. Het draagvlak is zelfs groter dan voor nultolerantie voor iedereen. Nultolerantie voor beginnende bestuurders is één van de 10 maatregelen om

Lees verder