Home > Over ons > Privacyverklaring

Privacyverklaring

Motorcycle Action Group vzw, Hoek 10 -2850 Boom, ingeschreven in het RPR te Antwerpen onder het nummer 0450597464 (hierna: MAG België) neemt de nodige maatregelen om uw privacy te beschermen overeenkomstig de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten opzichte van de Verwerking van Persoonsgegevens.

1. Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken we ?
Wanneer u zich inschrijft voor een lidmaatschap of ons op een andere wijze persoonsgegevens over uzelf bezorgt, verzamelen en verwerken we volgende persoonsgegevens : voornaam, naam, adres, (mobiel) telefoonnummer, bankrekeningnummer en e-mailadres en persoonlijke kenmerken: geslacht en geboortedatum. Als abonnee kunnen we u telefonisch, contacteren in het kader van uw lidmaatschap. Uw e-mailadres geven we enkel door aan derden als u hierin toestemt.

 1. Waarom verwerken wij persoonsgegevens ?
  Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor :
 • het beheer van uw abonnement/lidmaatschap
 • de ledenadministratie

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt : kan u van ons telefonische oproepen krijgen, in het kader van uw abonnement/lidmaatschap
Als u ons uw e-mailadres meedeelt : kan u van ons e-mails ontvangen, in het kader van uw abonnement/lidmaatschap
Als u ons uw postadres meedeelt : ontvangt u van ons  briefwisseling in het kader van uw abonnement/lidmaatschap

 1. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
  Deze persoonsgegevens worden verwerkt door MAG België, verantwoordelijke voor de verwerking. De door ons verzamelde gegevens worden niet gedeeld met andere verenigingen, organisaties of bedrijven.
 2. Wat zijn uw rechten?
  U hebt het recht op inzage en verbetering, contacteer schriftelijk op het adres vermeld bovenaan dit privacy-beleid, of per e-mail .
  U hebt ook steeds het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketing doeleinden, en tegen de doorgifte aan derden.

 

Informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan u bekomen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op www.privacycommission.be. Op 25 mei 2018 gaat de General Data Protection Regulation (GDPR) in. Dat is de nieuwe privacywetgeving om persoonsgegevens beter te beschermen. Vanaf die datum is ook ons privacy beleid helemaal in lijn met GDPR. Zo kunt u uw persoonsgegevens in alle veiligheid aan ons blijven toevertrouwen. Deze gegevens worden overigens enkel strikt vertrouwelijk gebruikt binnen onze organisatie.

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen. Indien u wenst te reageren op een van de hiervoor beschreven handelingen, kunt u ons contacteren per brief op het adres vermeld bovenaan dit privacy-beleid, of per e-mail .