Home > Politiek nieuws > Nultolerantie voor alcohol voor gemotoriseerde tweewielers?

Nultolerantie voor alcohol voor gemotoriseerde tweewielers?

Verleden week is in de Kamer een vraag gesteld over een bericht dat Vias institute de wereld instuurde met betrekking tot het invoeren van een nultolerantie voor alcohol, voor bromfietsen, motorfietsen en speedpedelecs.

Sinds 2015 geldt de nultolerantie al voor vrachtwagenbestuurders. In 2017 heeft federaal minister van Mobiliteit, François Bellot, geprobeerd aan de hand van talrijke statistieken en betrouwbare studies de noodzaak van een nultolerantie voor onervaren bestuurders aan te tonen, dit om het aantal verkeersslachtoffers te doen dalen. Toen bleek duidelijk dat een groot aantal parlementsleden zich daartegen verzette, waardoor het nu zeer ingewikkeld wordt om een nultolerantie in te voeren voor gemotoriseerde tweewielers.

Uit de studie van Vias, over de diepteanalyse van de karakteristieken en profielen van ernstige bromfietsongevallen in de bebouwde kom, blijkt  dat bij dit type ongevallen de menselijke factor veruit de belangrijkste ongevallenfactor is. Veel ongevallen hebben te maken met het feit dat de autobestuurder de bromfietser niet ziet. In 15,6 % van de onderzochte gevallen was de bestuurder van de bromfiets onder invloed. Vias pleit dus voor een wettelijke alcohollimiet van 0,2 promille voor bromfietsers, motorrijders en bestuurders van speedpedelecs, zulks wegens hun kwetsbaarheid en hun nood aan een goed evenwicht.

De minister is eerder voorstander van het invoeren van de nultolerantie voor onervaren bestuurders. Dit kunnen onervaren bestuurders van gemotoriseerde tweewielers zijn, net als onervaren automobilisten of bestuurders van vrachtwagens of bussen.

Op 29 maart 2018 echter, heeft mevrouw Annick Lambrecht, federaal volksvertegenwoordiger sp.a, al een wetsvoorstel ingediend voor de invoering van een nultolerantie voor alcohol in het verkeer voor alle bestuurders.

 

Bron : Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven, van 18 april 2018.