Home > FEMA-nieuws > Motorrijders zijn wel degelijk bekommerd om het milieu

Motorrijders zijn wel degelijk bekommerd om het milieu

Een rapport van de Amerikaanse milieuorganisatie ICCT over de vervuiling door het verkeer in Parijs op hete dagen blijkt veel gebreken te hebben. In het ICCT-rapport werd gesteld dat motorfietsen aanzienlijk meer CO en NO2 uitstoten dan benzinewagens.
Het rapport werd door de pers uitvoering vernoemd en leidde tot vragen over de toegankelijkheid van gemotoriseerde tweewielers in steden. Dit veroorzaakte natuurlijk veel overlast bij motorrijders en de motorindustrie. Het is echter duidelijk geworden dat het verslag van ICCT veel tekortkomingen bevat en dat de conclusies over motorfietsen voorbarig en zelfs verkeerd waren.

De testen werden echter in de hete zomer van 2018 uitgevoerd met temperaturen, tijdens de testperiode, van meer dan 30 graden Celsius, wat ver boven de gemiddelde temperatuur in Parijs ligt. Dit heeft een negatief effect op de testresultaten. In het verslag staat dat “bromfietsen en kleinere motorfietsen de neiging hebben om dicht bij andere voertuigen op de weg te rijden en dat hun emissiepluim vaak niet duidelijk te onderscheiden is. Ook de kleinere motoren die in deze voertuigen worden gebruikt, resulteren in een kleiner pluimsignaal in vergelijking met voertuigen met grotere motoren”. Ondanks deze duidelijke aanwijzing dat de testresultaten mogelijk niet betrouwbaar zijn, worden de testresultaten zonder enig voorbehoud gebruikt. Een andere fout in het verslag is de uitdrukking van de emissies op specifieke brandstofbasis. De auteurs geven in het verslag toe dat “deze kloof zou worden verkleind als de emissies op specifieke afstandsbasis zouden worden vergeleken”.

Gemotoriseerde tweewielers verbruiken minder brandstof per kilometer dan auto’s. Hoewel de emissies van alle voertuigen van categorie L werden gemeten, worden deze in het verslag niet gekwantificeerd, maar wel gesuggereerd. Er is een groot verschil tussen bromfietsen (voertuigen van de categorie Le1-B) en motorfietsen (voertuigen van de categorie Le3). De zeer kleine motoren van bromfietsen met een cilinderinhoud van minder dan 50 cc en de extra hoge omwentelingen per minuut (RPM) maken het veel moeilijker om de emissies te meten dan bij motorfietsen. Dit moet tot uiting komen in het verslag zelf, de conclusies en de aanbevelingen. Een ander element dat we missen in het verslag is het feit dat het verslag ervan uitgaat dat alle voertuigen dezelfde rijdynamiek hebben. Dit is niet het geval. Auto’s moeten veel meer remmen, stationair draaien en accelereren dan gemotoriseerde tweewielers, die met uitzondering van de verkeerslichten in beweging kunnen blijven en dus veel zuiniger zijn in het stadsverkeer dan auto’s. De Commissie is van mening dat de meeste auto’s in het algemeen niet in staat zijn om te remmen, stationair te rijden en te versnellen. Dit komt ook tot uiting in de lagere uitstoot van motorfietsen.

In een persbericht van 24 oktober 2019 schrijft de Europese vereniging van motorfietsfabrikanten ACEM dat zij redenen heeft om aan te nemen “dat de conclusies van het rapport voornamelijk gebaseerd zijn op metingen van voertuigen van categorie L tijdens de acceleratiefase. Een veralgemening van dergelijke resultaten komt eenvoudigweg niet overeen met de werkelijke stedelijke realiteit en leidt tot een drastische overschatting van de voertuigemissies. Zij verwijzen ook naar onderzoek dat is uitgevoerd door het European Research on Mobile Emission Sources (ERMES). Dit onderzoek heeft duidelijk aangetoond dat de emissieprestaties van Euro 4-motorfietsen vergelijkbaar zijn met die van Euro 5 en 6 benzinewagens. Deze metingen werden uitgevoerd met behulp van beproefde laboratoriummeettechnologie en echte testcycli. Volgens ACEM zijn de ERMES-bevindingen door het Europees Milieuagentschap gebruikt om zijn eigen emissiemodel (COPERT2) in 2019 te actualiseren. ACEM plaatst ook vraagtekens bij de betrouwbaarheid van de gebruikte methode vanwege de kleinere motoren van gemotoriseerde tweewielers en dus de kleinere pluimsignalen ten opzichte van voertuigen met grotere motoren.

De testen die in 2013 werden uitgevoerd door het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie toonden aan dat de uitstoot van NOx van de geteste motorfietsen niet echt verschilde van die van de benzineauto’s, maar aanzienlijk lager was dan die van de dieselauto. De uitstoot van HC en CO van de motorfietsen was weliswaar hoger dan die van de auto’s, maar zeker niet zo veel als het TRUE-rapport suggereert. Twee motorfietsen, een kleiner type 250 cc scooter en een motorfiets 1200cc, (beide gehomologeerd voor de Euro 3 norm) en drie auto’s, een kleinere benzineauto, een dieselauto en een grote benzineauto, (alle drie gehomologeerd voor Euro 4) werden getest met drie verschillende testcycli. Met ingang van 2006 zijn de Euro 3-normen voor motorfietsen van toepassing. Pas in 2016 werd de Euro 4-norm ingevoerd en in 2020 zal de Euro 5-norm worden ingevoerd, die aanzienlijk lagere emissiegrenswaarden hebben, zoals blijkt uit figuur 1.

Figuur 1: Emissions in Euro standards. Source: ACEM

Een test met een motorfiets 700 cc, uitgevoerd aan de Faculteit Machines en Transport van de Technische Universiteit van Poznan in 2018, toonde aan dat de HC-, NOx- en CO-emissies ruim onder de wettelijke norm bleven.

FEMA secretaris-generaal van FEMA, Dolf Willigers, zei het volgende: “Het ICCT/TRUE rapport over de uitstoot van voertuigen in Parijs heeft op het gebied van motorfietsen te veel gebreken om er conclusies uit te trekken. Hoewel de auteurs zelf enige bedenkingen hebben, hebben anderen daar geen rekening mee gehouden en hebben ze alleen maar gekeken naar de conclusies en aanbevelingen die niet geheel in overeenstemming zijn met de bevindingen. In de conclusies en aanbevelingen wordt geen onderscheid gemaakt tussen bromfietsen en motorfietsen, terwijl daar wel reden toe is. Erger nog is dat de gebruikte methodologie niet geschikt is voor motorfietsen in deze omstandigheden. Motorrijders geven net als iedereen om het milieu en de luchtkwaliteit en we verwelkomen goed onderzoek naar de uitstoot van motorfietsen. De manier waarop het nu gebeurd is, is niet de juiste manier en werkt alleen maar contraproductief”.

Bron: FEMA, 25 oktober 2019.