Home > Nieuws > Motor fiscaal inbrengen

Motor fiscaal inbrengen

De fiscus kent een aantal fiscale voordelen toe aan motorrijders. Anders dan de autokosten zijn de kosten die u maakt voor het gebruik van een motorfiets voor het woon-werkverkeer voor 100 procent aftrekbaar. Als u bijvoorbeeld 10.000 kilometer per jaar met de motorfiets rijdt, waarvan 80 procent voor het woon-werkverkeer en 20 procent privé, dan zijn de kosten voor 80 procent aftrekbaar. Het gaat om de uitgaven voor benzine, verzekeringen, onderhoud en belastingen, maar ook specifieke motorkledij, zoals beschermende pakken en schoenen, handschoenen en veiligheidshelmen.

1. Welke beroepsmatige verplaatsingskosten zijn voor motorrijders fiscaal aftrekbaar?
Zowel de woon-werkverplaatsingen als de andere beroepsmatige verplaatsingen met uw motorfiets zijn fiscaal aftrekbaar. Voor uw woon-werkverkeer heeft u de keuze tussen het forfait van 0,15 euro per afgelegde kilometer en het bewijzen van uw werkelijke kosten (kosten woon-werkverkeer, verzekeringskosten, verkeersbelasting, brandstof, kosten voor beschermende motoruitrusting…).
Voor uw andere beroepsmatige verplaatsingskosten gelden dezelfde toepassingsregels als voor de beroepsmatige verplaatsingen (buiten het woon-werkverkeer) met de auto. De verplaatsingskosten met de motor zijn volledig aftrekbaar.

De gemiddelde brandstofprijzen voor het inkomstenjaar 2016 :
Benzine loodvrij super 95: 1,3488 EUR/liter
Benzine loodvrij super 98: 1,4101 EUR/liter
Diesel: 1,1867 EUR/liter
LPG: 0,4104 EUR/liter

2. Is de motoruitrusting altijd aftrekbaar?
Als u voor uw woon-werkverkeer kiest voor het forfait van 0,15 euro wordt verondersteld dat al uw kosten begrepen zijn in dit forfait, dus ook de kosten voor uw motoruitrusting. U kunt ze bijgevolg niet meer apart aftrekken.
Als u kiest voor de aftrek van uw werkelijke kosten, is uw beschermende motoruitrusting aftrekbaar wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • de beschermende motoruitrusting is gekocht in een motorspeciaalzaak het gaat om beschermende en
  • specifieke  motoruitrusting of thermische onderkledij

Let wel, op de factuur moet het merk, het model en een omschrijving van de motoruitrusting vermeld zijn.

3. Ik ben motorrijder, wat kan ik afschrijven en hoe moet ik dat doen?
Als u kiest voor de aftrek van uw werkelijke kosten, kunt u zowel uw motorfiets als uw beschermende motoruitrusting afschrijven. Een nieuwe motorfiets is in principe afschrijfbaar op 5 jaar, de uitrusting op 3 jaar. Degressief afschrijven is toegelaten.

4. Andere kosten
Behalve de afschrijving van de aankoopprijs van de motorfiets (of interesten op financieringskosten), kunnen er meer kosten worden ingebracht.
Wat ook in aanmerking komt :

  • belasting op in verkeerstelling (hou uw overschrijvingsbewijs bij)
  • jaarlijkse verkeersbelasting (hou uw overschrijvingsbewijs bij)
  • onderhoud en herstellingen (hou uw facturen bij)
  • verzekering
  • pechverhelpingscontract

 

 

Bron : Federale Overheidsdienst Financien