Home > FEBIAC-nieuws > Motor en scooter: individueel vervoermiddel in slimme exit-strategie voor mobiliteit

Motor en scooter: individueel vervoermiddel in slimme exit-strategie voor mobiliteit

Vanaf verleden week zijn de professionele activiteiten geleidelijk weer op gang gekomen. Dat houdt opnieuw meer verplaatsingen in. FEBIAC (de Belgische en Luxemburgse Automobiel- en Tweewielerfederatie) wijst erop dat juist in de huidige Covid-19-periode scooters en motorfietsen – tot nu steeds ondergewaardeerde mobiliteitsoplossingen – interessante individuele vervoersmiddelen zijn.

Er zal door de geleidelijke opstart van de economische activiteiten een toenemende verkeersdruk zijn. FEBIAC heeft altijd al benadrukt dat meer gebruik maken van motorfietsen en scooters in woonwerkverkeer tot minder files leidt. Maar deze Covid-19 omstandigheden is de gemotoriseerde tweewieler ook een manier om zich te verplaatsen zonder daarbij in direct contact te komen met anderen. Een verplaatsing met een motor of scooter is immers een individuele verplaatsing.

Stijn Vancuyck, adviseur gemotoriseerde tweewielers bij FEBIAC: “Zonder medicatie of vaccin tegen Covid-19 zullen mensen het openbaar vervoer meer mijden. Er is een belangrijke shift bezig naar meer fietsen en meer telewerken. Maar het blijft een feit dat veel mensen afhankelijk blijven van de auto voor hun pendelverkeer. Met een gemotoriseerde tweewieler kan je net als met de auto langere afstanden overbruggen dan met de fiets. Op zich zijn ketenverplaatsingen bij het openbaar vervoer geen probleem, maar je reisduur wordt er vaak wel langer door. Als we een deel van die pendelaars de overstap kunnen laten maken naar een motorfiets of scooter houden we iedereen mobiel. Een studie van Transport & Mobility Leuven bewees in 2011 al dat 10% meer motorfietsen in het pendelverkeer 40% minder files zou opleveren (zowel in lengte van de files als in het aantal verliesuren).”

De 125 cc scooter of motorfiets is, zo stelt FEBIAC, een interessante mobiliteitsoplossing; ook voor mensen die enkel het rijbewijs B hebben en niet beschikken over het specifieke motorrijbewijs A. Stijn Vancuyck: “Mensen met een rijbewijs B, behaald voor 1 mei 2011 (nadien 4 uur opleiding in een rijschool), mogen een 125cc motorfiets of scooter besturen. Dat zijn lichte gemotoriseerde tweewielers die heel flexibel en zuinig zijn (minder dan 3l/100km), amper plaats innemen en die de ideale partner zijn voor individueel en vlot transport.” Dergelijke lichte motoren en scooters lenen zich goed voor het dagelijkse pendelverkeer te gebruiken Verplaatsingen van 30 kilometer zijn geen probleem. Voor gemotoriseerde tweewielers boven de 125cc is sowieso een rijbewijs nodig (tenzij je het rijbewijs B hebt behaald voor 1/1/1989). Meer informatie hierover kan je bekijken op www.start2ride.be.

Met een motorfiets of scooter gaan werken heeft ook fiscale voordelen. Alle kosten (aankoop of afschrijving voertuig en kledij, pechverhelpingscontract, benzine, …) mogen voor 100% in de personenbelasting worden ingebracht.

De motorwinkels kunnen heropstarten vanaf maandag 11 mei. Vanaf die dag gaan verkoop, levering van nieuwe en tweedehands motoren en scooters, en de naverkoopdienst bij de dealers opnieuw volledig van start. Vandaag al is er vaak al een permanentie voor bandenwissels, dringende service en leveringen, bijvoorbeeld voor politiemotoren.

 

Bron: persbericht FEBIAC, 5 mei 2020.
Foto: Artens/Shutterstock.com.