Home > Nieuws > Minder letselongevallen bij motorrijders 2015

Minder letselongevallen bij motorrijders 2015

Volgens de meest recente verkeersbarometer van het BIVV, is het aantal verkeersdoden op de Belgische wegen tijdens de eerste 3 maanden van 2015 lichtjes gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

In Vlaanderen daalde het aantal letselongevallen met 11,7% en het aantal gewonden met 10,5%. Ook  in Wallonië is er een gunstige evolutie, de letselongevallen dalen met 6,7% en het aantal gewonden met 6,8%.

Voor alle categorieën weggebruikers, is er een daling van het aantal letselongevallen. Vooral bij motorrijders is deze daling het sterkst, namelijk -26,7%.

Evolutie tussen 1ste trimester 2014 en 1ste trimester 2015 van het aantal letsel ongevallen in België.

2014 2015 Evolutie 2015-2015 in absolute cijfers Evolutie 2015-2015 %
Letselongevallen 9976 9051 -925 -9.30%
Totaal Slachtoffers 12886 11812 -1074 -8.30%
Doden ter plaatse 137 133 -4 -2.90%
Gewonden 12749 11679 -1070 -8.40%

Bron : Federale politie/DGR/DRI/BIPOL

 

In vergelijking met de cijfers van dezelfde periode van vorig jaar, doet België het beter dan de buurlanden. In Frankrijk en Duitsland bijvoorbeeld, is er een stijging van het aantal verkeersdoden sinds het begin van 2015.

Volgens federaal minister van Mobiliteit Jacqueline Galant is de vooruitgang nog onvoldoende om de doelstelling, met name niet meer dan 420 verkeersdoden per jaar, tegen 2020 te bereiken. Daarom komt er begin 2016 een Staten Generaal van de Verkeersveiligheid om een balans en een plan met verdere acties en de middelen die nodig zijn om de doelstellingen alsnog te halen.

 

Bron : Via Secura