Home > FEBIAC-nieuws > Meer aandacht voor combinatie auto, fiets en openbaar vervoer bij verkiezingen

Meer aandacht voor combinatie auto, fiets en openbaar vervoer bij verkiezingen

Laat scooters en motors op busbanen rijden en vraag bedrijven om hun parkeerplaatsen aan te bieden na de kantooruren: het zijn maar enkele van de opvallende voorstellen die de Belgische automobiel- tweewielerfederatie FEBIAC doet in haar memorandum voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. Daarbij is het belangrijk dat lokale besturen meer dan ooit inzetten op het combineren van auto, fiets, trein en bus. “Alleen zo verbeteren we de doorstroming en leefbaarheid in een stad of gemeente”, zegt voorzitter Philippe Dehennin.

De doorstroming en de leefbaarheid in steden en gemeenten zullen tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen een belangrijk agendapunt zijn voor kiezers én kandidaten. Automobiel- en tweewielerfederatie FEBIAC geeft steden en gemeenten daarom advies over de manier waarop ze na de verkiezingen van oktober 2018 de mobiliteit van hun bewoners kunnen verbeteren. De federatie pleit daarbij voor co modaliteit: de combinatie van auto, trein, bus en fiets. Want voor veel Belgen is de auto vaak onmisbaar, maar gebruiken ze wel degelijk ook andere vervoermiddelen en mobiliteitsdiensten. Het aantal Belgen dat hun mobiliteit op die pragmatische en functionele manier benadert, neemt nog toe.

Lokale besturen moeten het wegennet aanpassen aan dat ideaal van de comodaliteit, bijvoorbeeld meer randparkings en kwaliteitsvolle parkings aan stations aanbieden zodat mensen vlotter kunnen overstappen op trams en bussen om in de stad te gaan werken of van daaruit verder te reizen met de trein”, zegt FEBIAC-voorzitter Philippe Dehennin.

FEBIAC geeft in haar memorandum 42 voorstellen en aandachtspunten rond thema’s als bereikbaarheid, leefbaarheid en technologie.

Bedrijven stimuleren om parkeerplaatsen aan te bieden na de kantooruren
De mobiliteit in een stad of gemeente loopt vaak vast doordat er weinig aandacht is voor het parkeerbeleid. Ruim 20% van het stadsverkeer bijvoorbeeld bestaat uit automobilisten die een parkeerplaats aan het zoeken zijn. FEBIAC pleit er daarom voor om verschillende tarieven te hanteren om zo naar een betere parkeerspreiding te gaan. Dat kan onder meer via geconnecteerde voertuigen en parkeerplaatsen die met elkaar communiceren.

FEBIAC pleit er bovendien voor dat gemeenten en steden meer moeten samenwerken met bedrijven, zodat die hun parkeerplaatsen buiten de werkuren of in het weekend aanbieden aan bezoekers. Op die manier komt de ruimtelijke ordening niet onder druk te staan. Lege plaatsen worden efficiënter ingezet en mensen hoeven niet voortdurend rond te rijden in een stad of gemeente. In Nederland bestaat dit al en is het een succes.

Bovendien moeten de parkeeropbrengsten naar betere infrastructuur gaan. Dat creëert een groter draagvlak voor betalend parkeren en hiermee stimuleer je mensen om reglementair te gaan parkeren.

 

Foutparkeren is niet alleen onrespectvol en onveilig tegenover andere weggebruikers, maar het stremt ook de doorstroming in een stad of gemeente. Door een strenger, eerlijker en logischer parkeerbeleid door te voeren, kan je de leefbaarheid in een stad mee verbeteren.”

 

Veiligere dorpen door meer afhaalpunten
Door de toename van e-commerce, stijgt ook de huis-aan-huislevering via bestelwagens. Dat zorgt voor meer verkeersdrukte. FEBIAC pleit ervoor om het bestelwagenverkeer in een dorp of stad te beperken dankzij collectieve afhaalpunten op wijk- of straatniveau.
Ook voor vrachtwagens moeten de venstertijden – de tijdstippen waarop ze mogen laden en lossen – verruimd worden. “Het is absurd als een vrachtwagen van vijf ton ‘s ochtends kan laden en lossen in de ene stad, maar ‘s middags niet meer in het andere dorp omdat er een tonnagebeperking van 3,5 ton geldt. Handelaars en lokale besturen moeten dat meer op elkaar afstemmen”, zegt Dehennin.

Laat motorrijders op busbanen rijden
De afgelopen tien jaar zijn er bijna 30% meer motorrijders bijgekomen op de wegen volgens cijfers van het kenniscentrum VIAS (ex-BIVV). Dat heeft te maken doordat ze sneller op hun bestemming willen geraken door de toenemende files. Toch zijn ze het meest betrokken bij een dodelijk ongeval. FEBIAC stelt daarom voor om bestuurders van scooters en motors op busbanen te laten rijden, zodat zij van het autoverkeer worden gescheiden, wat voor deze kwetsbare groep veiliger is.

Verbind lokale wegen in een netwerk
Vandaag wordt zoveel mogelijk verkeer naar de snelwegen gestuurd, ook al zijn die intussen verzadigd. Alle verkeer, ook verkeer over korte afstand, zoveel mogelijk naar de snelweg sturen, is volgens FEBIAC niet de juiste strategie. Als er vandaag een incident gebeurt op de snelweg, is er geen alternatief meer in de vorm van een onderliggend netwerk.
Daarom moet de structuur anders, zodat de (kortere) regionale verplaatsingen niet meer op het autosnelwegennetwerk moeten gebeuren, maar op een eigen netwerk: een bovenlokaal wegennet. Concreet moeten steden en gemeenten een aantal wegen selecteren – voornamelijk wegen buiten de bebouwde kom – en hiervoor samenwerken met de buurgemeenten om ze aaneen te schakelen. Op die manier worden dorpskernen, markten, pleinen en woonwijken zo weinig mogelijk doorgesneden. En worden steden en gemeenten vlotter ontsloten en verbonden, zodat verkeer niet altijd door de N-wegen moet bij een incident op de snelweg. Zo raakt het autosnelwegennetwerk ontlast, is er minder reistijdverlies en komt het de verkeersveiligheid ten goede.

Huis (ver)bouwen? Laadpaal voorzien!
De elektrische revolutie in de automobielsector is ingezet. We zien steeds meer hybride auto’s op onze wegen. Maar de groei van elektrische wagens gaat ontzettend traag. Vorig jaar was amper een halve procent van alle verkochte wagens elektrisch. Dat komt omdat de laadinfrastructuur voor elektrische wagens verre van optimaal is. Daarom pleit FEBIAC ervoor om bij het toekennen van bouwvergunningen voor nieuwbouw of renovaties meteen de mogelijkheid te voorzien om laadpalen voor elektrische voertuigen te installeren aan woningen. Het is daarbij ook belangrijk dat lokale overheden daar meer rekening mee houden wanneer ze het elektriciteitsnet uitbouwen.

Genoeg plaats voor iedereen, ook voor de auto
Een stad of gemeente kan zijn functie niet spelen zonder automobiliteit. Daarbij mogen ze ook multi bereikbaarheid niet uit het oog verliezen. Concreet wil dit zeggen dat ze mensen moet stimuleren om het best geschikte vervoermiddel voor elk type verplaatsing te kiezen: zoals naar de bakker gaan met de elektrische fiets in plaats van de auto. Maar volgens FEBIAC betekent dit ook dat ze tegelijk ook rekening moet houden met wie niet per fiets, te voet of met de bus kan. En door de toenemende vergrijzing, gaat dat om steeds meer mensen. De plekken moeten daarom op verschillende manieren te bereiken zijn, weliswaar met stimulansen voor de meest aangewezen vervoermiddelen.

Steden en gemeenten zijn de beheerders van het lokale wegennet en dragen een grote verantwoordelijkheid. De manier waarop ze de wegen inrichten, bepaalt hoe mensen die wegen gaan gebruiken. Zijn de wegen slecht en niet logisch gebouwd, dan nemen de files toe en verslechtert de luchtkwaliteit. Mobiliteit stopt niet aan de grenzen van een stad of een gemeente. Precies daarom is samenwerking met naburige gemeenten van belang als we de mobiliteits- en milieuproblemen beter willen oplossen. Dat is wat we met ons memorandum duidelijk willen doen”, zegt Dehennin.

Persbericht : FEBIAC, 22 juni 2018.