Home > Nieuws > MAG vertegenwoordigt de motorrijder op hoorzitting Vlaams Parlement Brussel 29/06/2017

MAG vertegenwoordigt de motorrijder op hoorzitting Vlaams Parlement Brussel 29/06/2017

Naar aanleiding van de hoorzitting rond de conceptnota voor een motorvriendelijk beleid, met onder andere het voorstel van het gebruik van de busbanen, werd via de website een enquête uitgevoerd. In totaal zijn 1134 antwoorden ontvangen, met dank aan de motorrijders die deze invulden.

98,91% was voorstander
0,09 % was tegenstander ( reden niet geweten)
1,00 % had geen mening

Uit de reacties, van de voorstanders die wel reageerden, vielen deze 4 erg op. Alle 4 waren ze voorstander met restricties.

Motorrijder 1, volmondig ja en heeft zelf al met de motor op de busbaan gereden. Wel heeft het hem 165 Euro gekost maar merkte op dat sommige andere motorrijders hier van de gelegenheid gebruik maakten om veel te snel te rijden. Deze rijders/sters kregen een extra boete maar hij vreest dat het asociale gedrag van sommigen de overheid zal doen besluiten om het voorstel terug te in te trekken.

Motorrijder 2, heeft een dubbel gevoel. Hij is zowel motorrijder als beroepshalve buschauffeur bij de Lijn. Hij merkt terecht op dat het uitkijken geblazen wordt. Automobilisten merken zijn bus ( die meestal rechts passeert) niet op, laat staan een kleiner silhouet van een motor. Ook hier worden de “cowboys” gevreesd.

In de derde reactie, van een motorrijdster, worden voor en nadelen op gesomd. Vlot en minder vervuilend tegenover het gehannes (mijn woord) bij  bushaltes. Verder stelt zij de vraag of dit dan verplicht gaat worden, of dat men de keuze heeft.

Rijder nummer 4 geeft toe dat ook hij reeds in overtreding was om op de busstrook op de E34 en E313 te rijden. Hij merkt ook op dat er op deze strook vrij veel verkeer van bus en taxi is en dat er daarom weinig door ongeduldige automobilisten  hinderend wordt optreden.

De hoorzitting.
Hier werd de hele conceptnota besproken, maar vooral het gebruik van busbanen door motorrijders. Er bestaat al een wettelijk kader waarbinnen dit kan, namelijk in het KB van 11 juni 2011 ter bevordering van de veiligheid en de mobiliteit van motorrijders. Hier staat in de wegcode geschreven dat motorrijders de vrije busstroken mogen gebruiken. Het concrete gebruik moet wel toegestaan worden door de wegbeheerders door de plaatsing van een onderbord met het symbool van een motorrijder. En tot op heden is dit nog nergens gebeurd. En dat is jammer, want hierdoor zouden de motorrijders niet meer langsheen de files moeten laveren, maar vlot en veilig het stilstaande verkeer kunnen passeren op de busstrook. Busstroken verbeteren de doorstroming van het openbaar vervoer, maar nemen tegelijkertijd veel capaciteit weg voor de rest van het verkeer. En dat terwijl de busstrook er het grootste deel van de tijd ongebruikt en dus onderbenut is. Om kort te gaan, de sprekers, Touring, het Vlaamshuis voor de Verkeersveiligheid en MAG, waren het erover eens dat er meer kan gebeuren voor de motorrijders, en vanuit het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid werd de deur op een kier gezet voor motorrijders op de busbaan. Vanuit alle partijen klinkt wel de wil om samen te werken  om iets concreet te realiseren. Desondanks zijn wij, MAG, niet echt overtuigd, omdat iedereen weet dat de minister tegen het gebruik van motoren op de busbanen is.

Of de busbanen uiteindelijk zullen worden opgesteld voor motorrijders, is afwachten. De reeks van voorstellen in de conceptnota om meer aandacht te besteden aan de motorrijder in het verkeer wordt na het zomerreces terug besproken.

 

Mijn dank aan allen die gereageerd/deelgenomen hebben.
Feedback is steeds goed.

Theo.