Home > FEMA-nieuws > MAG UK: motoren vrijgesteld van betaling voor de Clean Air Zone in Birmingham

MAG UK: motoren vrijgesteld van betaling voor de Clean Air Zone in Birmingham

FEMA-lid MAG UK heeft de campagne om vrijstelling te krijgen voor motorfietsen van alle leeftijden voor de Clean Air Zone (CAZ) van Birmingham City Council gewonnen.

Tijdens een speciale vergadering heeft de gemeenteraad van Birmingham zijn CAZ-projectvoorstel goedgekeurd. Na de goedkeuring door de overheid kan het voorstel worden geïmplementeerd met de lancering van de zone die is gepland voor januari 2020. Birmingham is de eerste autoriteit buiten Londen die het ‘klasse D’ model voor schone luchtzones voorstelt, wat geldt voor alle voertuigen, inclusief privévervoer.

De Motorcycle Action Group UK (MAG UK) heeft consequent geargumenteerd dat motorfietsen binnen het vervoerssysteem de congestie en vervuiling verlagen, wijzend op studies die aantonen dat een eenvoudige 10% modale verschuiving van auto’s met een enkele bezetting naar motorfietsen en voor scooters een vermindering van 40% van de congestie betekend voor alle weggebruikers wat resulteert in een vermindering van 7,5% CO2, een vermindering van NO2 met 5,5% en een vermindering van fijnstof met 20%.

MAG UK’s Director of Campaigns & Political Engagement, Colin Brown, zei: “We zijn heel blij dat onze campagne heeft geleid tot het voorstel om alle motorfietsen vrij te stellen van kosten in de zone. Dit is een beslissing die invloed heeft op de motorrijder, niet alleen in Birmingham, maar in het hele land. De gemeenteraad van Birmingham heeft ons standpunt dat motorfietsen de schadelijke emissies verlagen, erkend, aanvaard en daardoor vrijgesteld van kosten. Ik heb ondervonden dat de gemeenteraad van Birmingham goed geïnformeerd is over hun ontwikkeling van het emissiebeleid en in staat is om de wetenschap te begrijpen, en ik hen erkentelijk ben voor het nemen van een dergelijk volwassen visie”.

Colin Brown vervolgt: “Deze beslissing vormt het precedent voor alle toekomstige CAZ-voorstellen in andere delen van het land, waarmee duidelijk wordt bevestigd dat motorfietsen bijdragen aan de verbetering van de luchtkwaliteit. De vrijstelling van kosten is een essentiële eerste stap naar een beleid om de modal shift naar motorfietsen positief te promoten. Er wordt al gewerkt aan het beleid in Northamptonshire en we kijken ernaar uit om met Birmingham City Council en Transport for West Midlands te bespreken hoe de toepassing van dit beleid in de regio de weg naar conformiteit van wettelijke doelen voor NO2-emissies zal versnellen. Het bereiken van dit doel zal de dreiging van boetes voor niet-naleving opheffen en de hele gemeenschap ten goede komen”.

MAG UK’s directeur Communicatie & Publieke Zaken, Lembit Opik, zei: “Dit uitstekende resultaat in de West Midlands heeft nu belangrijke implicaties voor de legitimiteit van de slechte beslissingen die in Londen worden genomen. We zullen onze inspanningen voortzetten om burgemeester Sadiq Khan ervan te overtuigen de onlogische en contraproductieve maatregelen voor pre-Euro 3-motoren in zijn Ultra Low Emission Zone (ULEZ) in Londen, die in april 2019 in werking treedt, ongedaan te maken”.

De voorzitter van MAG UK, Selina Lavender, zei: “We zijn heel blij met deze afloop, het resultaat van veel hard werk door MAG’s politieke eenheid en de steun van MAG-leden en -supporters. We danken iedereen die onze campagne heeft gesteund. Door samen te werken kunnen we geweldige resultaten zien, niet alleen voor motorrijders, maar voor de hele gemeenschap”.

Bron: FEMA 11 september 2018.