Home > FEBIAC-nieuws > Vlaamse Klimaattop 2016

Vlaamse Klimaattop 2016

Klimaat en verkeer ; sleutelen aan de technologie, infrastructuur en verplaatsingsgedrag. Het wegverkeer is verantwoordelijk voor een vijfde van de totale CO2-emissies in Vlaanderen. Schoner en duurzamer verkeer komt dus met zekerheid aan bod tijdens de Vlaamse Klimaattop vandaag.

FEBIAC, de automobiel- en tweewielerfederatie, aarzelt niet om haar visie op een schoner en duurzamer verkeer te herhalen. De automobielbranche heeft de ambitie om aan de kop te blijven staan van economische sectoren die hard werken aan het verkleinen van de ecologische voetafdruk en daartoe massaal investeren in schone technologie en in innovatie.

In de eerste plaats engageert de automobielbranche zich tot het blijven verlagen van het gemiddelde brandstofverbruik en de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe voertuigen. Verbrandingsmotoren worden jaar na jaar zuiniger. Dankzij de ontwikkeling en promotie van schonere aandrijfconcepten zoals elektrische en hybride voertuigen, groeit het aandeel ‘groene wagens’ gestaag. Hierbij sinds kort ondersteund door fiscale steunmaatregelen van de Vlaamse Regering. FEBIAC en haar leden juichen deze inspanningen toe, maar vragen tegelijk ook grotere ambities op dat vlak. Bovendien mogen de inspanningen niet enkel focussen op nieuwe voertuigen: hun CO2-uitstoot maakt slechts een tiende uit van dat van het totale wagenpark: groene autofiscaliteit moet ook sterker inwerken op het oudere deel van het wagenpark om de CO2-reductiedoelstellingen te behalen.

Bovendien moet deze groene fiscaliteit gedragen worden door een moderne en slimme infrastructuur. Een infrastructuur die elk van de vervoermiddelen – individueel én collectief, gemotoriseerd of niet – met elkaar connecteert en optimaal inzet daar waar zij hun rol bij uitstek kunnen spelen. Investeringen in vlottere doorstroming en meer capaciteit zijn daarbij allesbehalve een taboe: vlot verkeer is schoon en zuinig verkeer en bovendien kan de verkeerstroom zo gekanaliseerd worden naar de hoofdassen, eerder dan het onderliggende netwerk via sluipverkeer te overbelasten. Milieu, leefbaarheid noch verkeersveiligheid zijn met dat laatste gediend.

Tot slot herhaalt FEBIAC haar vooruitstrevende visie en pleidooi voor rekeningrijden. Wij zijn ervan overtuigd dat een slimme, eerlijke kilometerheffing de beste hefboom is om de weggebruiker aan te zetten tot rationeel en zuinig gebruik van mobiliteit. Een slimme kilometerheffing beloont wie weinig rijdt of wie echt kiest voor schone vervoersmiddelen. Nu, de weggebruiker zal deze nieuwe manier van betalen voor weggebruik maar echt aanvaarden indien hij waar krijgt voor zijn geld. Daarom moeten de opbrengsten uit de kilometerheffing geïnvesteerd worden in een modern en goed onderhouden wegennet met volwaardige alternatieven in gebieden en periodes met structurele congestie. Op die manier promoot een slimme autofiscaliteit volgens het principe ‘de gebruiker betaalt’ niet enkel de investeringen in schone technologie, zij draagt eveneens op zeer tastbare wijze bij tot een écht rationeel en milieubewust mobiliteitsgedrag dat de sleutel vormt tot succes.

Bron :  FEBIAC-persbericht Vlaamse klimaattop 20/04/2016