Home > Nieuws > Intelligente transportsystemen voor motoren tijdens het ITS World Congress

Intelligente transportsystemen voor motoren tijdens het ITS World Congress

Op 1 november 2017 kwamen experts uit de motorfietsindustrie, de Europese Commissie, het Amerikaanse ministerie van Transport en andere organisaties samen op het ITS World Congress in Montreal, Canada, om de toekomst van intelligente transportsystemen en motorrijden te bespreken. De besprekingen vonden plaats tijdens het rondetafelgesprek ‘Motorcycle talk ITS’, gemodereerd door de secretaris-generaal van de Europese vereniging van motorfabrikanten (ACEM), Antonio Perlot. De deelnemers onderzochten enkele van de belangrijkste initiatieven op het gebied van geconnecteerde voertuigen, de uitdagingen en kansen die worden geboden door coöperatieve ITS.

Hennes Fischer, senior adviseur van Yamaha Motor Europe en lid van het Connected Motorcycle Consortium, zei over de toekomst van technologie het volgende : “het voertuig-voertuig communicatiesystemen zullen een aanzienlijk effect hebben op de veiligheid van motorfietsen. Technologieën zoals ‘motorfietsbenaderingsaanduiding en waarschuwing’ zullen de digitale zichtbaarheid van motorrijders verbeteren en de kans op ongelukken verminderen, zoals die op kruispunten wanneer automobilisten de motorrijder niet hebben gezien.

Onze sector werkt samen met andere belanghebbenden aan een grootschalig Europees project om de basis te leggen voor een ingebouwd eCall-systeem voor motorfietsen in de hele Europese Unie. Dit project zal tegen het einde van het jaar worden afgerond en zal de weg banen voor een toekomstige norm voor eCall-apparaten voor motorfietsen “.

In het kader van de Europese eCall-verordening moet de Europese Commissie in 2021 een verslag indienen waarin wordt beoordeeld of de werkingssfeer van deze verordening moet worden uitgebreid tot andere voertuigcategorieën, zoals motorfietsen en bromfietsen.

Matthias Mörbe, vice-president  voor technische oplossingen voor tweewielers van Bosch, besprak of motorfietsen kunnen worden uitgerust met geavanceerde rijhulpsystemen (ADAS) die zijn ontwikkeld voor auto’s. In dit verband zei hij dat “gemotoriseerde tweewielers een specifieke aanpak en specifieke technische oplossingen nodig hebben. Intelligente vervoersysteemtoepassingen die speciaal voor auto’s zijn ontworpen, kunnen niet rechtstreeks op motorfietsen worden overgebracht “.

John Lenkeit, technisch directeur van Dynamic Research, een Amerikaans bedrijf dat gespecialiseerd is in voertuigdynamica en -ongevallen, benadrukte dat “ADAS voor auto’s moet in staat zijn alle kwetsbare weggebruikers, inclusief motorrijders, te detecteren”. Zoals een recente studie van Dynamic Research aantoont: “Als ADAS-systemen motoren niet correct kunnen identificeren, kan een mogelijk gevolg van brede ADAS-implementatie een toename zijn van auto-motorongevallen, zelfs als auto-ongevallen verminderen”.

Stephanie Leonard, beleidsmedewerker verantwoordelijk voor intelligente transportsystemen bij de Europese Commissie, zei: “Zoals we hebben uiteengezet in ons recente GEAR2030-rapport, ziet de Europese Commissie connectiviteit en toegenomen automatisering van de vervoersmodi als belangrijke trends die de toekomst van de Europese mobiliteit bepalen. Wij geloven dat de auto-industrie als geheel de komende revolutie van digitaal, geautomatiseerd en connected rijden moet omarmen”.

Robert Kreeb, hoofd van de onderzoeksafdeling intelligente technologieën bij het Amerikaanse ministerie van Transport, zei van zijn kant: “Connectiviteit en verhoogde automatisering houden de belofte in om veel van de grote uitdagingen aan te gaan waarmee het huidige transportsysteem te maken heeft, zoals gebruikersveiligheid, energie efficiëntie, luchtkwaliteit, verkeerscongestie en om het comfort en gemak van de bestuurder te verbeteren. Op de lange termijn kan automatisering een revolutionaire impact hebben op reisgedrag, sociale inclusie en stedelijke ontwikkeling, milieu, entertainment en commercie, groei en banen”.

Huei-Ru Tseng, plaatsvervangend technisch manager van het Industrial Technology Research Institute in Taiwan, zei: “C-ITS-technologieën zullen voor motorrijders voordelen hebben, waardoor hun veiligheid toeneemt”. Hij voegde eraan toe dat ITS-systemen “specifiek moeten zijn ontworpen voor motorrijders”.

In zijn slotopmerkingen zei Antonio Perlot, de secretaris-generaal van ACEM; “Er bestaat geen twijfel over het feit dat verbonden voertuigen een belangrijke rol zullen spelen bij het vergroten van de efficiëntie, duurzaamheid en mobiliteit van het vervoer in Europa. Auto’s en motorfietsen moeten deel uitmaken van deze nieuwe verbonden wereld”.

Bron : persbericht ACEM 02-11-2017.