Home > Home > Motor fiscaal inbrengen?

Motor fiscaal inbrengen?

Belangrijk om te onthouden is dat het resultaat van de berekening van de fiscaal aftrekbare kosten voor je motor gunstiger moet zijn dan hetgeen vadertje staat    sowieso voor iedereen als forfaitaire kost in mindering brengt.  Je moet immers kiezen!  Forfait of werkelijke beroepskosten (lees o.a. motor).
Wanneer de forfait hoger is kan je uiteraard beter daarvoor kiezen.

Reden 1. Fiscale aftrek van 100%
De belangrijkste voorwaarde om een deel van de kosten van een motor (onder andere afschrijvingen, verzekeringen, onderhoud, belasting bij inschrijving en gebruik,…) fiscaal te recupereren is dat je de motor minstens voor een deel gebruikt voor je beroepsmatige verplaatsingen.

Een zelfstandige zal bijvoorbeeld met de motor op klantenbezoek moeten gaan. Een werknemer zal de motor bijvoorbeeld moeten gebruiken voor het woon- werkverkeer.

Het komt er dus op neer om het beroepspercentage te bepalen. Dit moet je zelf doen en is gebaseerd op het werkelijk gebruik van de motor. Gebruik je de motor uitsluitend voor het woon- werkverkeer, dan is het percentage gelijk aan 100%.

In vergelijking met een personenwagen is een motorfiets fiscaal gezien veel interessanter. Immers, motorkosten kennen slechts één beperking, namelijk het beroepspercentage. Motorkosten vallen dus niet onder de 75%-beperking of het forfait van 0,15 euro per kilometer voor het woon- werkverkeer.

Met andere woorden; voor zover zij verband houden met het beroepsgebruik van de motor, zijn kosten zoals de verkeersbelasting, brandstofkosten, verzekeringspremies,… zonder beperking aftrekbaar. Het enige wat je moet doen is de nodige bewijzen bijhouden van je werkelijke kosten.

Reden 2. Specifieke motorkledij is fiscaal aftrekbaar
Interessant om weten is dat de kledijkosten die betrekking hebben op het (beroepsmatig) gebruik van een motor onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn. Deze aftrek neemt de vorm aan van een afschrijving. Meer bepaald moeten volgende voorwaarden vervuld zijn:

• de beschermende motoruitrusting is in een motorspeciaalzaak aangekocht
• het betreft specifieke en beschermende motoruitrusting (de eigenlijke bovenkledij)
of thermische onderkledij (T-shirts, pulls, kousen,… komen niet in aanmerking)
• er is een factuur gemaakt
• op die factuur is het merk, het model én een omschrijving van de aangekochte motoruitrusting vermeld.

Het gaat onder meer om een motorhelm (met inbegrip van onderhoudsproducten bijvoorbeeld tegen het aandampen van het vizier), oordoppen, een sjaal en een halsdoek, een vest met minimum een bescherming op de schouders en de elle bogen (een gewone lederen jas komt dus niet in aanmerking), een motorbroek en motorhandschoenen, schoenen of laarzen die minimum de enkel beschermen, reflecterende bovenkledij,…

Reden 3. Degressieve afschrijvingen zijn mogelijk
Een motorfiets kan je, in tegenstelling tot een auto, degressief afschrijven. Afschrijven betekent dat je elk jaar een bepaald percentage van de aanschaffingswaarde fiscaal in kosten kunt brengen en spreiden over de vermoedelijke gebruiksduur van de motorfiets.

De afschrijvingsperiode voor motors wordt voornamelijk beïnvloed door de duurzaamheid van de motor (afhankelijk van het merk en het model) en de gebruiksintensiteit en/of het aantal afgelegde kilometers. Volgens de fiscus is een periode van 5 jaar aangewezen voor de afschrijving van een nieuwe motorfiets die ‘normaal’ – als een goed huisvader – wordt gebruikt. Voor de afschrijving van de beschermende motoruitrusting en van de helm mag een termijn van 3 jaar in acht worden genomen.

Louis RAEMEN,
Verzekeringen MAG Limburg.

 

Het is belangrijk om aan te stippen dat de fiscaliteit jaarlijks wijzigt en dat de informatie in dit artikel intussen mogelijk achterhaald is. Bijkomend advies van een belastingconsulent met affiniteit met motorrijden is steeds aangewezen.