Home > FEBIAC-nieuws > Gemotoriseerde tweewieler als vervoersalternatief

Gemotoriseerde tweewieler als vervoersalternatief

De nakende grote wegwerkzaamheden in ons land zullen leiden tot files en dus tot grote vertragingen. FEBIAC (de Belgische Federatie van de Automobiel- en Tweewielerindustrie) schuift de motor en de scooter naar voren als alternatief voertuig om de files te beperken.

Begin deze maand liet Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts weten dat er de komende maanden 28 grote werven langs de autosnelwegen gepland zijn, evenals een groot aantal belangrijke werven langs de gewestwegen. Ook in Wallonië is een groot aantal – soms langdurige – werkzaamheden gepland. Op zich is wegenonderhoud aan te moedigen,maar het betekent ook dat er filevorming en vertragingen zullen zijn. Openbaar vervoer wordt vaak als een oplossing gegeven om die problemen het hoofd te bieden, maar het openbaar vervoer is niet overal even efficiënt. De motorfiets en scooter zijn andere oplossingen om de file te verslaan. Echter, niet iedereen is daarvan op de hoogte en niet alle overheden zien de mogelijkheden van dat alternatief.

Tussen de file door
Toch bleek al in 2011 uit een studie van Transport & Mobility Leuven, uitgevoerd in opdracht van FEBIAC, dat als 10% van de automobilisten overstapt op een gemotoriseerde tweewieler de files 40% korter zouden zijn en het aantal verliesuren ook evenredig zou dalen. De wetgeving rond het gedrag van motor- en scooterrijders in fileverkeer is eveneens in het voordeel van de ‘motards’: je mag tussen de files doorrijden wat betekent dat je veel minder vertraging oploopt dan de automobilisten.
Het Koninklijk Besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg 16.2bis. stelt immers dat “….het sneller rijden door motorrijders tussen twee rijstroken dan de voertuigen die stoppen of traag rijden in die rijstroken of files, niet als inhalen beschouwd wordt.” Maar “….in dat geval mag de motorfietser niet sneller rijden dan 50 km per uur en mag het snelheidsverschil tussen de motorfietser en de voertuigen die zich in die rijstroken of files bevinden niet meer dan 20 km per uur bedragen. Op autosnelwegen en autowegen moet hij daarenboven tussen de twee meest links gelegen rijstroken rijden,” luidt de wettekst. De Belgische regeling maakte zelfs onlangs de editorialist van een Frans motormagazine jaloers.

Veel automobilisten maken in de file al spontaan plaats voor motor- en scooterrijders, maar sommige houden volgens Stijn Vancuyck, adviseur gemotoriseerde tweewielers bij FEBIAC nog altijd minder rekening met hen. Soms blijkt in de praktijk dat automobilisten de motor- en scooterrijders niet of pas laat zien omdat ze met andere dingen bezig zijn (telefoneren, papieren inkijken, smartphone gebruik). Van de andere kant moet gezegd worden dat niet alle motorrijders zich aan de wet houden en met snelheden van 80 kilometer of meer nog tussen de auto’s door zigzaggen.

Het weer?
De voordelen van gemotoriseerde tweewielers zijn al enige jaren bekend, maar er is (nog) geen massale overstap van vier naar twee wielen. Wat houdt de mensen tegen? Het rijbewijs A? Automobilisten die minstens twee jaar hun rijbewijs hebben, kunnen daarmee ook al op een scooter of motorfiets de weg op, op voorwaarde dat de cilinderinhoud niet groter is dan 125 cc en het vermogen beperkt blijft tot 15 pk. (Wie een rijbewijs B van na 1 mei 12011 heeft moet wel vier uur scholing volgen, zonder dat er een examen vereist is.) Dergelijke voertuigen zijn ook interessant geprijsd. (Wie met een gemotoriseerde tweewieler van meer dan 125 cc de weg op wil, moet wel het rijbewijs A op zak hebben.) De weersomstandigheden zijn voor velen ook een hinderpaal om naar twee wielen over te stappen. Het lijkt er inderdaad op dat er veel neerslag is. In ons land zijn er gemiddeld 199 neerslagdagen per jaar (het criterium daarvoor is 0,1 mm neerslag per dag). Maar dat betekent niet dat het constant regent. Het Nederlandse KNMI berekende dat er in Nederland slechts 7,5% van de tijd sprake is van neerslag (regen en sneeuw). Stijn Vancuyck: “De kans is dus groot dat je ‘s ochtends of ’s avonds niet in de regen hoeft te rijden.”

Fiscaal
Bovendien is de motorkleding van vandaag zo ver doorontwikkeld dat die, als het hemelwater dan toch naar beneden komt, de rijder droog houdt. In de accessoireshandel zijn ook extra hoge windschermen en waterdichte schootsvellen beschikbaar om de regen de baas te kunnen. Bijkomend voordeel is dat motorkleding ook fiscaal in te brengen is, evenals reparatiekosten en de inschrijving. Overigens is gebleken dat als de verkeersproblemen echt te erg worden, voor velen de stap naar de motor of scooter de meest logische is. Toen de ring van Antwerpen in 2004 op de schop ging, steeg het aantal nieuwe inschrijvingen van motoren en scooters in het arrondissement Antwerpen met 34% ten opzichte ven 2003, terwijl het nationaal gemiddelde 16% was.

Bron : Persbericht Febiac 23/02/2016