Home > Politiek nieuws > Geen aanpassing BIV voor motoren met lage CO2-uitstoot

Geen aanpassing BIV voor motoren met lage CO2-uitstoot

De belasting op de inverkeerstelling (BIV) is een eenmalige belasting die iedere eigenaar van een nieuw of tweedehands voertuig moet betalen vanaf de ingebruikname van het voertuig op de openbare weg in België. Net als voor een auto betaalt men voor een motor eenmalig de BIV, maar, anders dan bij de BIV voor auto’s, spelen milieucriteria hier geen enkele rol. Men wordt belast op basis van het vermogen en de leeftijd van de motorfiets.

Enkele jaren geleden is de BIV voor auto’s aangepast ten voordele van meer milieuvriendelijke auto’s die minder CO2-uitstoot produceren. Helaas werd die regel niet doorgetrokken naar motorfietsen. Bij de aankoop van een motorfiets wordt er geen rekening mee gehouden of hij nu milieuvriendelijk is of niet. Bij de berekening zijn twee factoren belangrijk, namelijk het vermogen en de leeftijd van de motorfiets. Mensen kunnen dus een hoge BIV betalen voor bepaalde motorfietsen met hogere PK’s niettegenstaande dat zij een lagere CO2-uitstoot hebben in vergelijking met een motorfiets met een lager pk.

De belasting op de inverkeerstelling is een gewestelijke belasting. Dat betekent dat enkel de Gewesten bevoegd zijn om de aanslagvoet, de heffingsgrondslag en de vrijstellingen van deze belasting te bepalen.

De heer Renaat Landuyt (sp.a.) heeft aan minister Bart Tommelein (Open Vld), Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie gevraagd of de belasting op inverkeerstelling voor motorfietsen ook wordt aangepast.
“De motorfietsen werden niet betrokken bij de hervorming van de belasting op de inverkeerstelling (BIV) voor de personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen in 2012 (zie Memorie van Toelichting bij het decreet van 17 februari 2012 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen betreffende de belasting op de inverkeerstelling op grond van milieukenmerken, stuk 1375 (2011-2012) nr.1, blz.6).
In de memorie van het wetsontwerp vergroening BIV, wordt aangegeven dat voor deze voertuigen immers geen Europees gehomologeerde data inzake milieuprestaties beschikbaar zijn, wat een correcte sturing op basis van milieukenmerken verhindert”, aldus de minister.

 

Bron : Vlaams Parlement 2 oktober 2017.