Home > Nieuws > Federaal minister Jacqueline Galant onderzoekt variabele snelheid

Federaal minister Jacqueline Galant onderzoekt variabele snelheid

Een maximumsnelheid van 110 of 130 kilometer per uur op de autosnelweg, afhankelijk van het weer. Die maatregel laat minister van Mobiliteit Galant onderzoeken door het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid.

In tegenstelling tot heel wat Europese landen, geldt in België momenteel overal 120 km per uur op snelwegen, ongeacht de staat van de weg, de verkeerssituatie of het weer. In Frankrijk en Luxemburg moet men bijvoorbeeld trager rijden bij slecht weer, en in Nederland zijn er verschillende reglementen afhankelijk van het stuk snelweg waarop men zit.

De Minister gaf het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) de opdracht de impact te berekenen van een variabele snelheid op de files, de veiligheid en het milieu. Galant kadert haar vraag in de al eerder aangekondigde herziening van de Wegcode. Op bepaalde plaatsen wordt de maximumsnelheid in sommige omstandigheden wel aangepast via variabele borden boven de rijstroken, zoals op de E313. Zij wil dat hierover een vergelijkend onderzoek wordt gevoerd, welke snelheid is in welke situatie het meest aangewezen.

13/01/2016