Home > FEMA-nieuws > Europese verkiezingen

Europese verkiezingen

Europese verkiezingen 2019 – Waarom stemmen zo belangrijk is

Met de komende verkiezingen voor het Europees Parlement vragen veel mensen zich af of ze überhaupt moeten stemmen, Dolf Willigers van FEMA legt het uit.

De Europese Unie heeft een slechte reputatie als het gaat over haar niveau van democratie, vooral omdat veel mensen het wetgevingsproces en de relatie tussen de wetten uit ‘Brussel’ en die uit hun eigen land niet kennen of begrijpen. Het is belangrijk om deze dingen te begrijpen, en wat dit voor ons betekent. En natuurlijk is het belangrijk om ons stemrecht te gebruiken.

Europees Parlement, foto: Wim Taal.

Om te beginnen: niet alle wetten die op ons van toepassing zijn, komen uit de Europese Unie. Als het gaat om voertuigvoorschriften zoals verlichting, remmen, enz., komen deze verordeningen van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (VN / ECE). Ook de vereisten van uw helm worden geregeld door Verordening ECE 22.05 (meer hierover vindt u hier).

Maar terug naar Brussel. De wetten die daar worden gemaakt, kunnen een directe impact hebben (verordening) of kunnen een indirect effect (richtlijn) hebben en moeten in de nationale wetgeving worden uitgewerkt voordat ze van invloed op u zijn. Een voorbeeld van de eerste is de typegoedkeuringsregeling. Dit regelt rechtstreeks hoe nieuwe voertuigen of delen ervan moeten worden getest en aan welke voorwaarden ze moeten voldoen voordat ze in de Europese Unie kunnen worden verkocht. Deze wet is op 1 januari 2015 geïmplementeerd voor nieuwe typen voertuigen en een jaar later voor bestaande typen voertuigen.

Een voorbeeld van zo’n richtlijn is de derde rijbewijsrichtlijn die zes jaar na de formele publicatie per 19 januari 2013 werd geïmplementeerd om de nationale regeringen de tijd te geven nationale wetgeving te maken. De manier waarop deze richtlijn wordt vertaald in nationale wetten verschilt per land en sommige landen gingen verder dan nodig was. Om maar te zeggen dat je soms beter je eigen regering de schuld kunt geven in plaats van de Europese Unie.

Het wetgevingsproces is vrij ingewikkeld: ten eerste is er een initiatief voor een verordening. Normaal gesproken komt dit van de Europese Commissie, maar de Raad of het Parlement kan ook het initiatief nemen. Zelfs een burgerinitiatief is mogelijk. Na verschillende stappen (allemaal met de mogelijkheid voor burgers om hun mening te geven!) wordt een ontwerpconcept naar het Parlement en de Raad gestuurd. In het Parlement zal dit eerst worden besproken, gewijzigd en uiteindelijk door de verantwoordelijke commissie worden goedgekeurd, zoals de commissie van het Europees Parlement voor vervoer en toerisme (TRAN). Daarna wordt het voor bespreking, eventueel amendementen en goedkeuring naar de plenaire vergadering gestuurd.

Zowel het Parlement als de Raad kunnen wijzigingen in de wet goedkeuren die zij aan de andere partij hebben toegezonden. Dit kan drie keer gebeuren (in drie ‘hoorzittingen’), dus driemaal zal het Europees Parlement tijdens de plenaire vergadering het wetsontwerp bespreken en erover stemmen. Om het hele proces te helpen hebben het Parlement, de Raad en de Commissie ook “trialogen” waarin zij wetsontwerpen bespreken en proberen compromissen te sluiten. Wanneer zowel het Parlement als de Raad het eens zijn met het (gewijzigde) “amendement”, zal deze in het Publicatieblad worden gepubliceerd, waarna deze wet wordt.

Na deze technische (en verkorte) beschrijving van het hele proces is het goed om naar de betrokken partijen te kijken en hoe wij, als motorrijders en als burgers, hier enige invloed op kunnen hebben. Het begint met de ontwikkeling van het wetsontwerp in de Europese Commissie. Tijdens dit proces zijn er vier formele momenten waarop burgers hun zegje kunnen doen: na het initiatief, nadat het werkprogramma is opgemaakt ,na de effectbeoordeling (de openbare raadpleging) en na het opstellen van de wet. Daarnaast organiseert de Commissie vergaderingen, workshops, seminars enz. En zijn er de werkgroepen. Hier komen afgevaardigden van de lidstaten en in sommige werkgroepen ook andere belanghebbenden als waarnemer om samen het wetsvoorstel te bespreken na de hierboven beschreven stappen en om zo de Commissie te adviseren.

Voorbeelden van deze werkgroepen (ook wel “expertgroepen” genoemd) zijn de Motor Vehicle Working Group, de Motorcycle Working Group, de Driving Licence Committee. In al deze drie expertgroepen neemt FEMA deel als waarnemer. FEMA wordt op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen, de resultaten van evaluaties waar we commentaar op kunnen geven en ook doen. Merk op dat beide afgevaardigden van de regeringen en van de belanghebbenden hun zegje in dit proces hebben. Na het opstellen van een wet in de Commissie is het tijd voor het Parlement en de Raad om het te bespreken. De Raad vertegenwoordigt de regeringen van de lidstaten, het parlement vertegenwoordigt de burgers. Hier is uw stem van belang: de leden van het Parlement (EP-leden) vertegenwoordigen u en met uw keuze heeft u invloed. En door natuurlijk lid te worden van een FEMA-aangesloten organisatie.

Conclusie: er zijn vier manieren om de Europese wetgeving te beïnvloeden:

  • Rechtstreeks reageren als burger en uw stem laten horen aan de Europese Commissie. Meer hierover en is hier terug te vinden.
  • Via uw lobbyorganisaties: uw nationale motorrijder organisatie en FEMA als hun federatie.
  • De derde manier is door verkiezingen van uw nationale parlement. In de meeste Europese landen vormt een meerderheid van de fracties de regering. Bovendien hebben de nationale parlementen in veel gevallen de eindstemming over besluiten van de Raad. Meer nog, zoals uitgelegd in het eerste deel van dit artikel: veel EU-wetten zijn richtlijnen die moeten worden uitgewerkt en geïmplementeerd door de nationale overheid.

Tot slot, de vierde manier is stemmen op een lid van het Europees Parlement. Wij gaan u hierin niet adviseren: u dient zelf uit te vinden welke van de kandidaten en/of partijen in uw eigen land het beste bij uw ideeën past. U kan de standpunten van de kandidaten er op nalezen, en kijken wat hun connectie is met motoren, of transport in het algemeen is. En natuurlijk, hun connecties met ideeën over andere onderwerpen die u belangrijk vindt. Maar hoe dan ook: mis deze kans niet.

FEMA 15 mei 2019.