Home > FEMA-nieuws > Europese Commissie: ‘Geen intelligente snelheidsassistentie voor motorfietsen’

Europese Commissie: ‘Geen intelligente snelheidsassistentie voor motorfietsen’

Op vraag van FEMA reageerde de Europese Commissie op de geruchten over de invoering van snelheidsbegrenzers op motorfietsen.

Nadat in april 2019 het nieuws uitbrak dat ‘Europa’ Intelligente Snelheidsassistentie (ISA) voor auto’s wil, merkten we al snel dat een groot deel van de auto- en motorfietspers de intelligente snelheidsassistentie omschreef als ‘snelheidsbegrenzers voor auto’s en motorfietsen’. Dit is niet correct.


Mevrouw Róża Thun, lid van het Europees Parlement die deze wetgeving door het Parlement stuurde, verklaarde duidelijk: “We introduceren geen snelheidsbegrenzer, maar een intelligent systeem dat bestuurders volledig bewust maakt wanneer ze te hard rijden”, maar sommige journalisten bleven erop hameren dat Europa op het punt stond snelheidsbegrenzers op motor- fietsen te verplichten.

 

Om dit voor eens en voor altijd te verduidelijken, heeft FEMA een officiële brief geschreven aan Matthew Baldwin, de adjunct-directeur-generaal voor Mobiliteit en Transport en Europese coördinator voor verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit. In de brief uitte FEMA de bezorgdheid over mogelijke ISA voor motorfietsen en wezen erop dat geen technologische ontwikkelingen met betrekking tot een mogelijke verbetering van de verkeersveiligheid geïmplementeerd zouden moeten worden zonder goed overleg met motorrijders. Met de nadruk dat een maatregel zoals ISA zeker niet geïmplementeerd mag worden zonder eerst duidelijk vast te stellen of ISA noodzakelijk is voor motoren.

Tegelijkertijd werd er bevestiging gevraagd aan de Europese Commissie of de nieuwe voorschriften geen betrekking hebben op motorfietsen en dat een mogelijke toekomstige regeling geen invloed zal hebben op snelheid door te remmen of door het motorvermogen te verminderen en eerst zal worden getest om de veiligheid van motorrijders te waarborgen.

Matthew Baldwin reageerde op dit schrijven van FEMA waarin hij de bezorgdheid van de motorrijders erkend: ” de vermelde informatie waarnaar wordt gerefereerd in de brief, is de informatie via de media, waarin wordt beweerd dat Intelligente Snelheidsassistentie ook nodig zou zijn voor motorfietsen. Dit is zeker niet waar. Zoals u weet vallen motorfietsen niet onder de algemene veiligheidsverordening en de verordening inzake voetgangersveiligheid. ”

In zijn brief verklaart Matthew Baldwin ook het volgende: “Zelfs als de Commissie uiteindelijk een voorstel zou doen, ISA-systemen te verplichting voor motorfietsen, zou dit een effectbeoordeling en een kosten-batenanalyse vereisen. Bij deze evaluatie zou rekening worden gehouden met de specifieke kenmerken en behoeften van deze voertuigen en met de grootste behoefte aan veiligheid voor motorrijders. ”

Klik hier voor de volledige brief van FEMA aan de Europese Commissie.
Klik hier voor het volledige antwoord van de Europese Commissie.

Van links naar rechts: Wim Taal (FEMA), Matthew Baldwin and Dolf Willigers (FEMA). (Foto door Wim Taal).

Bron: FEMA, 14 juni 2019.