Home > FEMA-nieuws > Europees Parlement : “Automatische remsystemen moeten motorfietsen detecteren”

Europees Parlement : “Automatische remsystemen moeten motorfietsen detecteren”

De oproep van de gezamenlijke motorrijdersorganisaties om de veiligheid van motorrijders nadrukkelijk te betrekken bij de ontwikkeling van elektronische hulpsystemen in auto’s, begint vruchten af te werpen.

Het Europees Parlement heeft gestemd over een belangrijk rapport over verkeersveiligheid, getiteld ‘Mensenlevens redden: Verbeteren van de veiligheid van voertuigen in de EU’.
Dit is ook goed nieuws voor motorrijders, omdat sommige eisen die FEMA stelde, hun weg vonden naar dit rapport.

Motorfietsen worden expliciet genoemd in een clausule over wijzigingen van infrastructuur (met name geleiderails) en de noodzaak van standaard maatregelen. Dit betekent dat het Europees Parlement het met FEMA eens is dat weginfrastructuur en geleiderails in het bijzonder ook veilig moeten zijn voor motorrijders.

Ook worden motorfietsen expliciet genoemd in veiligheidsmaatregel 34 over automatische noodremsystemen. FEMA, heeft gevraagd om motoren mee te nemen in de ontwikkeling en het testen van ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), die al enkele jaren automatische noodremsystemen bevatten, omdat we van tests en van echte ongevallen hebben geleerd dat deze systemen vaak niet correct reageren op motorfietsen.

Het Europees Parlement roept de Europese Commissie ook op om vanaf 2019 eCall te verplichten voor motorfietsen, vrachtwagens, bussen en touringcars. Dit betekent dat het Europees Parlement eCall-apparaten (verplicht voor nieuwe auto’s vanaf april 2018) ook op motorfietsen wil. We ondersteunen de installatie van eCall op motorfietsen onder voorwaarden. Naast privacyaspecten – die al goed zijn geregeld in de bestaande eCall-verordening vanaf 2015 – moet het ook betrouwbaar zijn (geen valse telefoontjes) en zijn aangepast aan de speciale behoeften van motorrijders.

Dolf Willigers, secretaris-generaal van FEMA: “Het is een goede zaak dat het Europees Parlement ook naar motorrijders heeft gekeken. We pleiten al jaren voor een infrastructuur die ook veilig is voor motorrijders. We hebben al heel lang gevraagd om en gewerkt aan standaardisatiemaatregelen voor vangrails en de geavanceerde hulpsystemen in auto’s moeten goed reageren op motorfietsen. Ik ben erg blij met deze steun van het Europees Parlement en ik feliciteer de heer Dieter-Lebrecht Koch, lid van het Europees Parlement met zijn uitstekende rapport”.

Bron : FEMA 30-11-2017