Home > Nieuws > Een nieuwe handelsoorlog tussen de EU en de VS kan motorrijders treffen

Een nieuwe handelsoorlog tussen de EU en de VS kan motorrijders treffen

In de nieuwste handelsoorlog tussen de EU en de VS staan motoronderdelen die 100% extra douanerechten zullen krijgen, op de lijst van producten als Europees commissaris voor Handel Cecilia Malmström haar zin krijgt. Onderdelen voor motorfietsen van Amerikaanse merken kunnen veel duurder worden.

Eind maart 2019 oordeelde de Wereldhandelsorganisatie (WHO) dat de VS voordelen hadden toegekend aan hun vliegtuigindustrie (Boeing), met een geschatte schade aan de EU-vliegtuigindustrie (Airbus) van $12 miljard.

De EU overweegt nu tegenmaatregelen tegen de VS te treffen voor dezelfde som en heeft een lijst met producten gepubliceerd die worden belast met extra douanerechten tot 100%.

De lijst bevat (naast vele andere) de volgende producten:
• 87141010 remmen en delen daarvan, van motorfietsen “incl. bromfietsen”
• 87141020 versnellingsbakken en delen daarvan, van motorfietsen “incl. bromfietsen”
• 87141030 wielen en onderdelen en toebehoren daarvan, van motorfietsen “incl. bromfietsen”
• 87141040 geluiddempers “dempers” en uitlaatpijpen, en hun onderdelen, van motorfietsen “incl. bromfietsen”
• 87141050 koppelingen en delen daarvan, van motorrijwielen “incl. bromfietsen”
• 87141090 onderdelen en accessoires van motorfietsen, incl. bromfietsen (excl. remmen, versnellingsbakken, geluiddempers, uitlaatpijpen,  wielen, koppelingen en hun onderdelen)

De Europese Commissie is een openbare raadpleging gestart en loopt tot 31 mei en iedereen heeft het recht om zijn standpunten in te dienen, en kan via deze link ingevuld worden.

FEMA blijft bij het standpunt dat handelsoorlogen niet moeten worden uitgevochten ten koste van de motorrijder en degenen die in de motorindustrie werken. In dit specifieke geval zijn er voldoende mogelijkheden om andere producten in de vliegtuigbranche extra in rekening te brengen. Net als voorheen zullen we commissaris Malmström informeren over ons standpunt en eisen dat motoronderdelen  van de lijst worden geschrapt.

Dolf Willigers, algemeen secretaris van de FEMA:


“Opnieuw betrekt de Europese Commissie de motorrijder in hun geschillen met de Amerikaanse overheid. We maken hier geen onderdeel van uit en we zien geen reden waarom de Europese motorrijder en mensen die werkzaam zijn in de motorindustrie moeten worden gestraft in een geschil over steun aan de vliegtuigindustrie. Eigenaars van Amerikaanse merkmotorfietsen hebben geen keus wanneer ze onderdelen van hun motorfiets moeten vervangen en zullen op deze manier gedwongen worden om een veel hogere prijs te betalen. Deze maatregel gaat echt te ver “.

 

Bron: FEMA, 17 april 2019.