Home > Politiek nieuws > Dynamische Lijst voor zwarte punten

Dynamische Lijst voor zwarte punten

Met een Dynamische Lijst kan Vlaanderen zwarte punten in het verkeer sneller aanpakken. Vlaams minister van Verkeer Ben Weyts laat de lijst elk jaar vernieuwen op basis van de recentste ongevallencijfers. Bovendien wil hij voor elk zwart punt zoeken naar kleine ingrepen die op korte termijn naar veiliger verkeer leiden. “Ik wil korter op de bal kunnen spelen”, zegt minister Weyts.

213 zwarte punten
De Dynamische Lijst bepaalt elk jaar de zwartste punten. Die worden het snelste aangepakt. Het Vlaams Huis voor Verkeersveiligheid keurde de Dynamisch Lijst voor 2018 goed. Daaruit komen in totaal 213 zwarte punten naar voor. Voor elk punt wordt eerst gekeken of er op korte termijn gerichte ingrepen mogelijk zijn die het verkeer veiliger maken. “Zo verliezen we geen jaren tijd in afwachting van structurele ingrepen”, legt Ben Weyts uit.

Problemen uit de jaren ‘90
In 2002 werd een lijst opgesteld met 809 zwarte punten, die stap voor stap werden aangepakt. De lijst bleef onveranderd, terwijl op het terrein veel veranderde: sommige zwarte punten werden minder zwart, nieuwe zwarte punten kwam erbij. “We zijn nog altijd bezig verkeersproblemen uit de jaren 1990 aan te pakken. Dat moet sneller en slimmer kunnen”, besluit minister Weyts.

Bron : benweyts.be, 14 maart 2018.