Home > FEMA-nieuws > Duitse motorrijders gaan op zoek naar slecht onderhouden wegen

Duitse motorrijders gaan op zoek naar slecht onderhouden wegen

De Duitse motorrijdersorganisatie Biker Union heeft weer een succesvolle bitumenrally georganiseerd. Tijdens een gezamenlijke motortour door de vrijwilligers van de Biker Union door het district Ostalbkreis werden probleemgebieden voor motorrijders gefotografeerd en gedocumenteerd.

De probleemgebieden werden genoteerd op de registratieformulieren van het “Institute for Two-wheeled Safety”. Enkele dagen later werden de resultaten gepresenteerd en overlegd met het districtsbestuur en werden mogelijke oplossingen besproken.

Slechte wegen, onjuiste wegdekreparaties met bitumen en vangrails zonder onderplanken kunnen dodelijk zijn voor motorrijders. Biker Union voert hier al jaren actief campagne tegen en organiseerde een “bitumen rally” in de regio Ostalbkreis.

Na de bitumenrally werd Biker Union in een officiële brief geïnformeerd dat sommige van de overtredende sites al (voorlopig) waren gerepareerd. Verdere defecten zouden in de volgende weken worden verholpen. Meldingen die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van het district vallen, zijn voor verwerking naar de respectieve bevoegde autoriteit gestuurd.

“Na onze eerste bitumenrally een paar jaar geleden hebben we een luisterend oor gevonden voor onze zorgen in de administratie van het district”, zegt Bernhard Feifel van Biker Union. “De verantwoordelijke medewerkers hebben zich gerealiseerd dat onze bitumenrally’s een waardevolle aanvulling zijn op hun werk. Degenen op de afdelingen wegenonderhoud, die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de wegen, missen vaak het inzicht op de specifieke gevaren voor voertuigen met één spoor. We ervaren keer op keer dat zelfs ervaren motorrijders kritieke punten in het wegennet niet onmiddellijk herkennen. We vullen deze leemte met onze bitumen- en de staat van het wegdek aan, als zogenaamde ‘inventarisaudits vanuit het oogpunt van de gebruiker’.”

Het concept van bitumenbijeenkomsten werd ongeveer 15 jaar geleden ontwikkeld door Biker Union. In 2013 won het concept de eerste prijs van de federale minister van Verkeer in de ideeënwedstrijd ‘Safe on country roads’. “Na een eerste, succesvolle test run hebben er in heel Duitsland bitumenrally’s plaatsgevonden”, aldus Michael Musche, lid van de Raad van Bestuur van de Biker Unie en verantwoordelijk voor de weginfrastructuur. “De resultaten worden doorgestuurd naar de verantwoordelijke wegbeheerders, maar ze worden ook opgeslagen in een database. Zo zijn ze, indien nodig, beschikbaar voor het afdwingen van schadeclaims als een motorrijder een ongeval op een onopgeloste gevaarlijke plaats heeft gehad.

“Natuurlijk zullen we niet alle wegen op het hele Duitse grondgebied kunnen onderzoeken”, vervolgt Michael Musche. “Door onze zeer concrete vrijwillige inzet hebben we in de politiek en bij de autoriteiten veel deuren voor ons geopend. Dit heeft ertoe geleid dat de Biker Union vandaag de contactpersoon is voor gemotoriseerde tweewielers in Duitsland. Daarom zijn we ook betrokken bij voorschriften voor de aanleg van wegen, die verplicht worden in ons hele land. ”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: FEMA, 17 september 2019.