Home > Nieuws > De wegcode moet worden vernieuwd

De wegcode moet worden vernieuwd

Het Belgische verkeersreglement is verouderd en moet volledig herschreven worden. Daarvoor pleit Karin Genoe, de gedelegeerd bestuurder van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV).

“40 jaar later en na talloze aanpassingen later raakt niemand nog wijs uit het complexe document”, zegt ze. Genoe wil een nieuw verkeersreglement, kort en bondig. Iedereen die het gebruikt moet het begrijpen.

Het huidige verkeersreglement is te complex en het staat volgens haar vol verouderde woorden zoals bv. mallejan en Rijkswacht, (in 2001 is de Rijkswacht opgeheven na de eenmaking van de politiediensten) en nodeloos ingewikkelde omschrijvingen.

Bevoegd minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) lijkt op de oproep te willen ingaan. Of de verkeerscode zal worden vereenvoudigd, of volledig van nul wordt herschreven, staat nog niet vast.

12/08/2015