Home > Nieuws > Campagne: Kijken kijken, om elke motorrijder te zien

Campagne: Kijken kijken, om elke motorrijder te zien

Meer dan 1 op de 3 autobestuurders geeft toe recent verrast te zijn geweest door een motorrijder, zo blijkt uit onderzoek van de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde). Daarom lanceert de VSV een nieuwe campagne ‘Kijken kijken om elke motorrijder te zien’, die automobilisten en andere weggebruikers aanspoort om nog beter uit te kijken voor motorrijders. Daarnaast geeft de campagne motorrijders tips om gevaarlijke situaties te vermijden.

De VSV ondervroeg 600 automobilisten en 210 motorrijders over hun ervaringen en gedrag in het verkeer. Daaruit blijkt dat autobestuurders zich vaak laten verrassen door motorrijders, ook al hebben ze de intentie om extra op te letten:

  • 36% van de automobilisten zegt recent verrast te zijn geweest door een motorrijder omdat ze die niet hadden gezien of diens afstand of snelheid verkeerd hadden ingeschat. Bij jongere autobestuurders (tot 30 jaar) loopt dit op tot 50%;
  • 76% is van oordeel dat motorrijders moeilijker worden opgemerkt in het verkeer, 93% is daarom bereid twee keer te kijken vooraleer een manoeuvre uit te voeren.
  • Maar liefst 59% van de motorrijders gaat er altijd van uit dat ze niet worden opgemerkt wanneer ze met de motor rijden.

SOS Peter
Naast automobilisten wil de VSV ook motorrijders helpen om ongevallen te vermijden door te anticiperen op mogelijke inschattingsfouten die anderen kunnen maken. Zo is de plaats op de weg erg bepalend voor de zichtbaarheid van motorrijders, en hebben ze er alle belang bij om steeds hun snelheid aan te passen aan de omstandigheden.

De VSV heeft deze en andere tips verwerkt in een drietal leuke video’s die motorrijders wijzen op de do’s en don’ts in risicovolle verkeerssituaties. De video’s worden verspreid via de sociale media en zijn ook te zien op het YouTube-kanaal en op Beloofd.be

Bron: moto.be