Home > Nieuws > Bromfiets en kentekenplaat

Bromfiets en kentekenplaat

Vanaf 11 december 2015 start de FOD Mobiliteit en Vervoer met een regularisatieprocedure van de  inschrijvingen bedoeld voor de houders van een brommer. Deze procedure beoogt een versterking van de verkeersveiligheid en loopt gedurende een jaar.

Alle brommers die in België rondrijden, zullen voortaan een kentekenplaat moeten dragen. De regularisatieprocedure heeft daarom betrekking op alle niet-ingeschreven voertuigen die voor 31 maart 2014 in het verkeer zijn gebracht en die een Europees of een Belgisch gelijkvormigheidsattest hebben.

De overige voertuigen die men met deze maatregel beoogt, zijn de voertuigen die na 31 maart 2014 uit een andere lidstaat van de Europese Unie zijn ingevoerd en nog niet werden ingeschreven.

Deze regularisatiemaatregel wordt opgestart om de verkeersveiligheid te versterken: alle betrokken voertuigen zullen op deze manier verzekerd zijn, de identificatie ervan wordt makkelijker gemaakt en de bestuurders kunnen meteen worden geïdentificeerd.

Wat houdt deze procedure in? 
De normale regularisatieprocedure voor een brommer of lichte vierwieler verloopt als volgt:

 • Stap 1. De gebruiker gaat naar Bpost met zijn gelijkvormigheidsdocumenten. Ter plaatse voert Bpost de technische gegevens van het voertuig in en stuurt deze door naar de DIV.
 • Stap 2. De gebruiker krijgt van Bpost een aanvraagformulier voor inschrijving dat hij moet invullen, ondertekenen en voorleggen aan zijn verzekeraar.
 • Stap 3. De verzekeraar voert de inschrijving uit via de WebDIV-toepassing en overhandigt de gebruiker een samenvattingsformulier van de inschrijving.
 • Stap 4. De gebruiker wacht op de postbode aan wie hij 42 EUR contant betaalt. Hiervoor krijgt hij de kentekenplaat en het kentekenbewijs dat hij zorgvuldig moet bewaren (het inschrijvingsbewijs bestaat uit twee delen: een deel om thuis te bewaren en een ander om aan boord van het voertuig te bewaren).

Naargelang de leeftijd van het voertuigzijn voorziet de regelgeving aanpassingen van deze “normale” procedure voor voertuigen met een “oldtimer”-kenteken, voertuigen van vóór of na 1975 en voor voertuigen ouder of jonger dan 25 jaar. Voertuigen die vóór 31/03/2014 uit een EU-land zijn ingevoerd en die een nationale (geen Europese) goedkeuring hebben, moeten de goedkeuringsprocedure voor motoren en brommers volgen. Vervolgens kunnen ze op de normale manier worden ingeschreven.

De voertuigen die vóór 31/03/2014 zijn ingevoerd uit een land buiten de EU moeten een typegoedkeuringprocedure uitgevoerd door een van de Belgische Gewesten volgen.

Rond de 200.000 voertuigen zouden op die manier moeten worden geregulariseerd.

 

Praktisch : 
Onder deze regularisatieprocedure vallen de onderstaande voertuigen:

1. De brommers, dat wil zeggen voertuigen op twee wielen (categorie L1e) of op drie wielen (categorie L2e) die een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 45 km/uur en de onderstaande kenmerken hebben:

 • Voor de tweewielige bromfietsen, een motor met:

een cilinderinhoud van ten hoogste 50 cm³ indien het een motor met inwendige verbranding betreft, of een nominaal continu maximumvermogen van ten hoogste 4kW indien het een elektrische motor betreft.

 • voor driewielige bromfietsen, een motor met:

een cilinderinhoud van ten hoogste 50 cm³ indien het een motor met elektrische ontsteking betreft, of
een netto maximumvermogen van ten hoogste 4kW voor andere soorten motoren met inwendige verbranding, of
een nominaal continu maximumvermogen van ten hoogste 4 kW indien het een elektrische motor betreft.

2.De vierwielers, dat wil zeggen motorvoertuigen met vier wielen die de onderstaande kenmerken hebben:
Het gaat om lichte vierwielers met een lege massa van ten hoogste 350 kg (categorie L6e), exclusief de massa van de accu’s in elektrische voertuigen, met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van ten hoogste 45 km/uur, en

 • een motor met een cilinderinhoud van ten hoogste 50 cm³ voor motoren met elektrische ontsteking, of
 • een netto maximumvermogen van ten hoogste 4kW voor andere soorten motoren met inwendige verbranding, of
 • een nominaal continu maximumvermogen van ten hoogste 4kW indien het een elektrische motor betreft.

 

Meer informatie : http://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/inschrijving/nummerplaten/bromfietsen

Bron : Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

 

Onder deze regularisatieprocedure vallen de onderstaande voertuigen:

 1. De brommers, dat wil zeggen voertuigen op twee wielen (categorie L1e) of op drie wielen (categorie L2e) die een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 45 km/uur en de onderstaande kenmerken hebben:

 

 • Voor de tweewielige bromfietsen, een motor met:

een cilinderinhoud van ten hoogste 50 cm³ indien het een motor met inwendige verbranding betreft, of een nominaal continu maximumvermogen van ten hoogste 4kW indien het een elektrische motor betreft.

 • voor driewielige bromfietsen, een motor met:

een cilinderinhoud van ten hoogste 50 cm³ indien het een motor met elektrische ontsteking betreft, of

een netto maximumvermogen van ten hoogste 4kW voor andere soorten motoren met inwendige verbranding, of

een nominaal continu maximumvermogen van ten hoogste 4 kW indien het een elektrische motor betreft.

 1. De vierwielers, dat wil zeggen motorvoertuigen met vier wielen die de onderstaande kenmerken hebben:
  Het gaat om lichte vierwielers met een lege massa van ten hoogste 350 kg (categorie L6e), exclusief de massa van de accu’s in elektrische voertuigen, met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van ten hoogste 45 km/uur, en

  • een motor met een cilinderinhoud van ten hoogste 50 cm³ voor motoren met elektrische ontsteking, of
  • een netto maximumvermogen van ten hoogste 4kW voor andere soorten motoren met inwendige verbranding, of
  • een nominaal continu maximumvermogen van ten hoogste 4kW indien het een elektrische motor betreft.

 

Meer informatie : http://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/inschrijving/nummerplaten/bromfietsen

 

Bron : Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Praktisch

Onder deze regularisatieprocedure vallen de onderstaande voertuigen:

 1. De brommers, dat wil zeggen voertuigen op twee wielen (categorie L1e) of op drie wielen (categorie L2e) die een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 45 km/uur en de onderstaande kenmerken hebben:

 

 • Voor de tweewielige bromfietsen, een motor met:

een cilinderinhoud van ten hoogste 50 cm³ indien het een motor met inwendige verbranding betreft, of een nominaal continu maximumvermogen van ten hoogste 4kW indien het een elektrische motor betreft.

 • voor driewielige bromfietsen, een motor met:

een cilinderinhoud van ten hoogste 50 cm³ indien het een motor met elektrische ontsteking betreft, of

een netto maximumvermogen van ten hoogste 4kW voor andere soorten motoren met inwendige verbranding, of

een nominaal continu maximumvermogen van ten hoogste 4 kW indien het een elektrische motor betreft.

 

 

 1. De vierwielers, dat wil zeggen motorvoertuigen met vier wielen die de onderstaande kenmerken hebben:
  Het gaat om lichte vierwielers met een lege massa van ten hoogste 350 kg (categorie L6e), exclusief de massa van de accu’s in elektrische voertuigen, met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van ten hoogste 45 km/uur, en

  • een motor met een cilinderinhoud van ten hoogste 50 cm³ voor motoren met elektrische ontsteking, of
  • een netto maximumvermogen van ten hoogste 4kW voor andere soorten motoren met inwendige verbranding, of
  • een nominaal continu maximumvermogen van ten hoogste 4kW indien het een elektrische motor betreft.

 

Meer informatie : http://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/inschrijving/nummerplaten/bromfietsen

 

Bron : Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer