Home > FEMA-nieuws > Brandstoflabel: informatie om de juiste brandstof te kiezen

Brandstoflabel: informatie om de juiste brandstof te kiezen

De Europese richtlijn 2014/94/EU* vereist dat de lidstaten van de Europese Unie en de landen van de Europese Economische Ruimte de informatie verbeteren die wordt gegeven aan consumenten wat betreft de keuze van brandstoffen voor hun voertuig. Daartoe heeft een CEN-norm** gemeenschappelijke symbolen of ‘brandstofidentificatiesymbolen’ opgesteld die op nieuwe voertuigen en brandstofpompen worden geplaatst worden per oktober 2018.

Wanneer consumenten bij een tankstation aankomen en de tankdop op hun voertuig openen, is zowel op het voertuig als op de pomp een gemeenschappelijke brandstofidentificatie zichtbaar, die een leidraad vormt voor de brandstof die compatibel is voor gebruik met hun voertuig.

Om consumenten te helpen deze nieuwe labels te begrijpen, heeft een coalitie van voertuigfabrikanten, brandstofraffinaderijen en brandstofleveranciers informatieve brochures gepubliceerd. Deze brochuresmet veel gestelde vragen, leggen het doel van de identificatiegegevens en de brandstoflabels uit, hun ontwerp en in welke voertuigen ze zullen verschijnen.
Alle informatie over brandstofetikettering (in uw eigen taal); is terug te vinden op de website Fuel Labbeling for Road Vehicles.

Motorfietsen en E10-brandstof
De Europese richtlijn brandstofkwaliteit *** introduceerde vanaf januari 2011 een nieuwe marktbenzine in de Europese Unie die tot 10% (in volume) ethanol (E10) kan bevatten. Op de ACEM-website is een lijst met motormerken en -typen en hun compatibiliteit met E10-brandstof terug te vinden. Raadpleeg bij twijfel uw gebruikershandleiding of neem contact op met uw dealer.
Ethanolmengsels van meer dan 10% kunnen de verf van de brandstoftank en de rubberen brandstofleidingen beschadigen, veroorzaken corrosie van de brandstofleidingen en kunnen tot slechte rijeigenschappen leiden.

* EU Directive 2014/94/EU on the deployment of alternative fuels infrastructure
** EN16942, Fuels – Identification of vehicle compatibility – Graphical expression for consumer information
*** Directive 2009/30/EC

Bron: ACEM.