Home > Bibliotheek > Zijspan

Zijspan

Code M2 of L4?

De meeste zijspannen zijn ingeschreven onder code M2. Deze code is echter een oude inschrijvingscode die reeds sinds de 2de helft van de vorige eeuw gebruikt werd voor het coderen van in te schrijven motorfietsen, met of zonder zijspan. Het is een vrij algemene aard-code (een code die de nationaal gedefinieerde aard van het voertuig weergeeft). Bij de eeuwwisseling werden  mede door toedoen van de nieuwe Europese homologatievoorschriften de nationale aard meer en meer verfijnd en zelfs later vervangen door Europese voertuigcategorie-codes.

In de goedkeuringsrichtlijn 2002/24/EG  werd voor een voertuig met zijspan de voertuigcategorie L4e  gecreëerd. Omdat de Administratie in die tijd de overtuiging was toegedaan dat naast de Europese goedkeuring ook de nationale goedkeuring nog een belangrijke rol te spelen had en zich bovendien beter leende voor de inschrijving van voertuigen, werden onder meer de  goedkeuringsnummers van de twee-en driewielige voertuigen (en ook van bepaalde  vierwielige voertuigen) gemoderniseerd naar het beeld van de Europese goedkeuringen.
De volledige  wettekst is hier te vinden :  Europese Richtlijn 2002/24/EG

Besluit: indien er in het verleden ten onrechte een aard-code M2 werd toegekend  die eigenlijk een nationale aard L4 had moeten zijn of die er helemaal niet hoefde te zijn omdat het om een Europese goedkeuring ging kan het foutieve inschrijvingsbewijs bij DIV worden ingediend tezamen met een aanvraagformulier tot inschrijving voor verbetering van de aard.  De aard L4 zal  dan worden ingevoerd in Mobivis (DIV-New)  en op  het inschrijvingsbewijs zal de vermelding motofiets met sidecar worden afgedrukt.

Procedure inschrijving L4 :
De inschrijving moet aangevraagd worden door middel van het roze formulier “aanvraag tot inschrijving” dat uitgereikt wordt door FOD Mobiliteit en Vervoer. Elk formulier heeft een voorgedrukte barcode (vak X12). Het kan op geïnformatiseerde wijze of met plakstrookjes (vignetten) aangevuld worden. Het is eentalig maar kan ook gebruikt worden om een inschrijvingsbewijs in een andere landstaal aan te vragen. Met dit formulier kan men voertuigen van alle types (motorvoertuigen, aanhangwagens en motorfietsen) en categorieën (nieuwe voertuigen, gebruikte voertuigen en ingevoerde voertuigen) inschrijven. Het is afgedrukt op dik rooskleurig A4 papier. Twee gombanden dienen om het formulier bij het opsturen in de vorm van een omslag dicht te kleven en om het bij ontvangst door de DIV mechanisch te kunnen openen. Alle gevraagde inlichtingen en attesten moeten op dezelfde zijde van het formulier aangebracht worden.

Het formulier “aanvraag om inschrijving van een voertuig” kan gratis bekomen worden
bij de firma die het voertuig levert

 • bij de verzekeringsmaatschappij die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt
 • bij de stations voor automobiele inspectie
 • bij de stations voor automobiele inspectie, ter gelegenheid van een keuring voor verandering van titularis en/of correctie
 • bij DIV zelf

 

 

De verbetering van het inschrijvingsbewijs wordt ook aangevraagd door middel van het formulier van aanvraag tot inschrijving waarop u een verzekeringsvignet plakt. Vergeet niet het formulier te dateren en te ondertekenen.

De verbetering betreft uw naam, voornaam of adres :

 • voeg dan een attest van inschrijving in het bevolkingsregister van uw gemeente bij het formulier van aanvraag tot inschrijving

De verbetering betreft de kenmerken van het voertuig :

 

 • datum van eerste ingebruikneming, chassisnummer, aard, cilinderinhoud, brandstoftype of andere technische gegevens : dan moet de technische keuring zijn stempel in vak Y van het formulier van aanvraag tot inschrijving aanbrengen
  chassis, het merk en/of het type, voeg dan een fotokopie van het gelijkvormigheidsattest bij

De verbetering betreft de datum van eerste ingebruikneming : voeg dan één van de volgende documenten bij :

 • het buitenlands inschrijvingsbewijs
 • een attest van de bouwer
 • de kopie van aankoop (in goede staat)
 • een attest van de bevoegde buitenlandse inschrijvingsoverheid

Dienst Inschrijvingen : help.div@mobilit.fgov.be

 

Sinds 1 september 2011 mogen in België motorfietsen met zijspan nu ook een aanhangwagen trekken op voorwaarde dat het zijspanwiel uitgerust is met een rem. Het verbod voor drie- en vierwielige bromfietsen om een aanhangwagen te trekken blijft van kracht