Home > Bibliotheek > Zijspan

Zijspan

Code M2 of L3e?

De meeste zijspannen zijn ingeschreven onder code M2. Deze code is echter een oude inschrijvingscode die reeds sinds de 2de helft van de vorige eeuw gebruikt werd voor het coderen van in te schrijven motorfietsen, met of zonder zijspan. Het is een vrij algemene aard-code (een code die de nationaal gedefinieerde aard van het voertuig weergeeft).Bij de eeuwwisseling werd, mede door toedoen van de nieuwe Europese homologatie-voorschriften, de nationale aard meer en meer verfijnd en later zelfs vervangen door Europese voertuigcategorie-codes. In de goedkeuringsrichtlijn 2002/24/EG werd voor een voertuig met zijspan de voertuigcategorie L4e gecreëerd.

Omdat de Administratie in die tijd de overtuiging was toegedaan dat naast de Europese goedkeuring ook de nationale goedkeuring nog een belangrijke rol te spelen had en zich bovendien beter leende voor de inschrijving van voertuigen, werden onder meer de  goedkeuringsnummers van de twee-en driewielige voertuigen (en ook van bepaalde  vierwielige voertuigen) gemoderniseerd naar het beeld van de Europese goedkeuringen. De volledige wettekst is hier te vinden :  Europese Richtlijn 2002/24/EG

Om een motor met zijspan in te schrijven tot categorie L4e, wordt er verschil gemaakt tussen :

motor met inschrijvingscode M2
motor met inschrijvingscode L3e

 

Is de motor ingeschreven onder code M2, dan kan via DIV het foutieve inschrijvingsbewijs worden ingediend tezamen met een aanvraagformulier tot inschrijving voor verbetering van de aard. De aard L4e zal dan worden ingevoerd in Mobivis (DIV-New) en op het inschrijvingsbewijs zal de vermelding motofiets met sidecar worden afgedrukt. Mailadres Dienst Inschrijvingen

Is de motor ingeschreven onder categorie L3e, dan is een individuele nationale goedkeuring vereist om het voertuig tot categorie L4e (zijspan) te laten erkennen. De technische eisen waaraan het voertuig moet voldoen om een individuele nationale goedkeuring te verkrijgen, werden opgenomen in het koninklijk besluit van 31 oktober 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen.

Na publicatie van dit KB, is de dienst Homologatie Vlaanderen gestart met de zoektocht naar een technische dienst die de testen voor individuele nationale goedkeuring wil uitvoeren. Tot op heden heeft geen enkele technische dienst zich kandidaat gesteld om dergelijke testen op individuele voertuigen uit te voeren. België kan momenteel geen enkele motor met zijspan keuren.

Nederland heeft echter wel een erkende technische dienst waarbij het op het voertuig een volledige individuele goedkeuringsprocedure uitvoert. Hierbij wordt het voertuig door zijn diensten technisch gekeurd, waarbij al dan niet wordt overgegaan tot het afleveren van een individueel goedkeuringsrapport als categorie L4e. Hiervoor kan men ten rade gaan bij RDW Lelystad.

Om een motor categorie L3e in te schrijven als motor met zijspan categorie L4e zijn er 2 opties:

a.d.h.v. het individueel goedkeuringsrapport. Let op: hierbij dient steeds het akkoord voor ombouw naar zijspan, v/d fabrikant ondertekend en afgeleverd te worden.

indien het voertuig a.d.h.v. het individueel goedkeuringsrapport in Nederland permanent is ingeschreven onder categorie L4e, dan kan het voertuig op basis van het Nederlands kentekenbewijs bij de dienst Homologatie Vlaanderen gevalideerd worden.

 

Voor alle verdere inlichten en informatie kan men terecht bij :
Vlaamse Overheid : Departement Mobiliteit en Openbare Werken Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid Team Homologatie
Mailadres : homologatie Vlaanderen

Sinds 1 september 2011 mogen in België motorfietsen met zijspan nu ook een aanhangwagen trekken op voorwaarde dat het zijspanwiel uitgerust is met een rem. Het verbod voor drie- en vierwielige bromfietsen om een aanhangwagen te trekken blijft van kracht