Home > Bibliotheek > Wegmarkeringen

Wegmarkeringen

Elke motorrijder kent de gevaren van wegmarkeringen, vooral bij nat wegdek. Bij een plots rem-maneuver op een belijning verandert het rij- en remgedrag van de motorfiets. Motorrijders kunnen in deze omstandigheden in de problemen raken.

Op maandag 14 april 2003 werden, op vraag MAG, door enkele ingenieurs van de “afdeling Verkeerskunde van de Vlaamse Overheid” en enkele ervaren motorrijders gladheidtesten uitgevoerd op de wegmarkeringen, aan de Craeybeckxtunnel richting Antwerpen.

Uiteindelijk hebben deze testen aangetoond dat deze belijningen gevaarlijk kunnen zijn voor motorrijders. Op 20 augustus 2003 zijn de markeringen definitief verwijderd.

                 

 

Conclusie MAG:
Belijningen op bepaalde plaatsen kunnen wel degelijk gevaarlijk zijn voor motorrijders. MAG vraagt dan ook aandacht voor motorrijders in de weg infrastructuur.

De brochure “ Aandacht voor motorrijders” is een leidraad voor wegbeheerders bij de (her)inrichting en het onderhoud van de diverse wegtypes. Het is een aanzet om meer rekening te houden met de specifieke eigenschappen van de motorrijders en zo ook de veiligheid van de weggebruiker in het algemeen te verbeteren.

aandacht-voor-motorrijders-in-de-weginfrastructuur