Home > Bibliotheek > Wegcode update > Wetsontwerp tot wijziging van artikel 38 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 38 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 38 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, wat betreft het verval van het recht tot het besturen van niet gemotoriseerde voertuigen, nr. 440

De verkeerswet ontneemt het recht tot sturen aan diegene die in staat van dronkenschap een voertuig bestuurt. De rechter kan het herstel in het recht tot sturen afhankelijk maken van het slagen voor een aantal examens en onderzoeken. In beide gevallen maakt de verkeerswet echter geen onderscheid tussen voertuigen waarvoor een rijbewijs vereist is en andere voertuigen. Volgens de indienster is het zinloos om een schorsing, examens en proeven op te leggen aan iemand die geen rijbewijs heeft. Daarom stelt zij voor het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig niet langer op te leggen wanneer de overtreding werd begaan met een voertuig dat niet aan een rijbewijs onderworpen is.

 

Het wetsontwerp nr. 440, ingediend door Sabien Lahaye-Battheu, Belgische politica voor de  Open Vld, is aangenomen op 6 juli 2017 met 136 stemmen en 1 onthouding.