Home > Bibliotheek > Wegcode update

Wegcode update

De Wegcode of het Verkeersreglement is het document waarin de verkeersregels zijn vastgelegd.
Het reglement is vastgelegd in het Koninklijk  Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
In diverse wijzigingsbesluiten werden door de jaren heen diverse aanpassingen doorgevoerd, dewelke hieronder zijn terug te vinden.

Koninklijk besluit 11 juni 2011 ter bevordering van de veiligheid en de mobiliteit van motorrijders
⇔Verhoging van de verkeersveiligheid voor motorrijders

Koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs
⇔Wat kunnen de gevolgen zijn als je in het gips een voertuig bestuurt ?

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 38 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer
⇔Niet gemotoriseerde voertuigen – verval van het recht tot sturen

Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
⇔Gebruik van draagbare telefoon