Home > Bibliotheek > Vademecum motorrijdersvoorzieningen

Vademecum motorrijdersvoorzieningen

Het verkeer is de laatste jaren ontzettend toegenomen. Ook het aantal motorrijders nam op 25 jaar tijd spectaculair toe met liefst 69%. Vroeger was motorrijden voornamelijk een recreatieve aangelegenheid. Nu wordt het meer en meer gebruikt voor het dagelijkse woon-werkverkeer. En dit is ook niet verwonderlijk door de vele files. Het aantal motorrijders neemt dus steeds toe en deze tendens zal zich verder doorzetten. Daarom is het belangrijk om de infrastructuur voor hun veiligheid ook aan te passen. Motorrijders zijn immers ook kwetsbare weggebruikers.

In de voorbije jaren werd al in toenemende mate rekening gehouden met specifieke veiligheidsaspecten voor motorrijders bij de herinrichting van de gewestwegen. Zo staan er op de meest risicovolle plaatsen (bv. bochten) vangplanken onder de vangrails. Dit voorkomt zeer zware kwetsuren bij motorrijders die tegen vangrails botsen.

In 2008 heeft de toenmalige Vlaams minister van Openbare Werken, Hilde Crevits (CD&V) beslist om in samenwerking met de Motorcycle Action Group (MAG) een vademecum Motorrijders te ontwikkelen. De opdracht hiervoor werd gegeven aan de afdeling Verkeerskunde van het Agentschap Wegen en Verkeer.

een vademecum Motorrijders te ontwikkelen. in samenwerking met de Motorcycle Action Group (MAG) werd beslist om een vademecum Motorrijders te ontwikkelen. De opdracht hiervoor werd gegeven aan de afdeling Verkeerskunde van het Agentschap Wegen en Verkeer.

En motorrijdervriendelijke maatregelen bij het ontwerpen van wegen hoeven niet eens moeilijk te zijn, laat staan veel te kosten. Het gaat meestal om de toepassing van een aantal eenvoudige basisprincipes bij het ontwerpen van een weg. Zo dient een markering van het wegdek over de volledige wegbreedte vermeden te worden, omdat deze markeringen de weg bij regenweer spiegelglad kunnen maken.

Het basisprincipe bij het ontwerp van een gebruiksvriendelijke weginfrastructuur is dat van de ‘forgiving road’. Hierbij wordt bij het ontwerp van de infrastructuur rekening gehouden dat weggebruikers, en dus ook motorrijders, fouten kunnen maken. Deze fouten mogen echter niet leiden tot zwaardere kwetsuren of dodelijke ongevallen. In het geval van motorrijders gaat het om het voorzien van vangplanken of het voorzien van obstakelvrije zones langs de kant van de weg, zodat de gevolgen van eventuele valpartijen beperkt worden.

“Het Agentschap Wegen en Verkeer zal het vademecum gebruiken voor het motorrijvriendelijk ontwerpen van de weg. Het wordt ook aan de gemeenten ter beschikking gesteld voor het ontwerpen van hun wegen. Zo hoop ik mijn steentje te kunnen bijdragen tot een betere weginfrastructuur die vriendelijker én veiliger is voor de motorrijder”, aldus Hilde Crevits.

 

Dit vademecum is een gelijkaardig document zoals de andere vademecums (fiets-, voetgangers-, rotondes vademecum) en mag als aanvulling beschouwd worden op de brochure van het BIVV ‘ Aandacht voor motorrijders in de weginfrastructuur ‘. Hier ligt de klemtoon meer op de technische invulling van het wegontwerp en infrastructuur.

 

In 2013 is dit Vademecum bijgewerkt. Deze versie is te downloaden via deze link :
wegenenverkeer.be/documenten/vademecum-motorrijdersvoorzieningen