Home > Bibliotheek > Spitstrook

Spitstrook

Het begrip ‘spitsstrook’, een extra rijstrook op een autosnelweg die bij drukte kan worden opengesteld, is recent op 12 september 2016 opgenomen in de Wegcode.

De Wegcode omschrijft een spitsstrook als ‘een deel van de openbare weg afgebakend door een onderbroken streep met kortere tussenafstanden en langere trekken dan de rijstrookmarkering’.

Meer info : Koninklijk besluit van 21 juli 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975