Home > Bibliotheek > Ritsen

Ritsen

Sinds 1 maart 2014 is ritsen verplicht op plaatsen waar een rijstrook onderbroken wordt. Doch, twee jaar na de invoering van het ritsprincipe in de wegcode weet bijna één op de vier bestuurders nog steeds niet hoe er correct geritst moet worden.

Het ritsprincipe is verplicht op plaatsen waar er een rijstrook wordt onderbroken wanneer het verkeer sterk vertraagt (op alle wegen waar er ten minste twee rijstroken betrokken zijn, in dezelfde rijrichting). De bestuurder moet op zijn rijstrook blijven rijden tot aan de versmalling om vervolgens in te voegen in de aangrenzende rijstrook waar het verkeer zich verderzet. De bestuurders die zich reeds op deze rijstrook bevinden moeten beurtelings een bestuurder laten invoegen. Het ritsprincipe is een algemene regel die nageleefd moet worden, zonder dat er signalisatie nodig is.

Voor alle duidelijkheid, volgens artikel 12.4 wordt het veranderen van rijstrook tijdens het toepassen van het ritsprincipe NIET als een manoeuvre beschouwd.

Wie begint er?
De bestuurder die op de vrije rijstrook rijdt moet, als eerste, een bestuurder laten invoegen. Vervolgens doet de bestuurder die achter hem rijdt op de vrije strook, op zijn beurt, hetzelfde.

Is dit principe toepasbaar voor iedereen?
Ja, het principe geldt voor alle bestuurders, ongeacht het type voertuig. Dat betekent dus ook voor motors, vrachtwagens, bestelwagens, …

Geldt dit ook als men zich op de autosnelweg begeeft?
Nee, wanneer men de autosnelweg oprijdt, moet er altijd voorrang verleend worden aan de bestuurders die zich reeds op de autosnelweg bevinden. De borden (in dit geval “geef voor-rang”) primeren altijd boven de algemene regels, zelfs bij sterk vertraagd verkeer.

Besluit Twee jaar na de invoering van het principe, hebben de meeste bestuurders al wel van ritsen gehoord, maar sommigen onder hen weten nog steeds niet hoe het exact in zijn werk gaat. Volgens de minister van Mobiliteit “doen de bestuurders die niet juist ritsen, dit niet uit slechte wil, maar eerder uit onwetendheid. Vandaar dat het belangrijk is om de regels nog eens op te frissen. Het principe is eigenlijk gebaseerd op een vorm van hoffelijkheid. Dankzij het ritsen kan de maximale capaciteit van de weg gebruikt worden op plaatsen waar de weg versmald wordt. Iedereen wint er dus bij wanneer het principe correct toegepast wordt”.

Wat zegt de wegcode precies? Het ritsprincipe wordt duidelijk gedefinieerd in artikel 12bis van de wegcode: “De bestuurders die, bij sterk vertraagd verkeer, rijden op een rijstrook die ophoudt of waarop het verder rijden wordt verhinderd, mogen slechts vlak voor de versmalling invoegen in de aangrenzende vrije rijstrook. De bestuurders die rijden op die vrije rijstrook, moeten vlak voor de versmalling beurtelings voorrang verlenen aan één invoegende bestuurder; in geval het rijden op zowel de linker als op de rechter rijstrook wordt verhinderd, moet eerst voorrang worden verleend aan één bestuurder op de rechter rijstrook en daarna aan één bestuurder op de linker rijstrook.”

Bron :  BIVV 01/03/2016