Home > Bibliotheek > Rijbewijs

Rijbewijs

De verschillende motorrijbewijzen

RIJBEWIJS AM
Met het rijbewijs AM mag je vanaf 16 jaar een brommer, een scooter, een lichte motorfiets of een lichte vierwieler met een cilinderinhoud van maximum 50 cc of met een maximumvermogen van 4 kW (elektrische motorfietsen) besturen. Die voertuigen mogen niet sneller gaan dan 45 km/u.

RIJBEWIJS A1
Het rijbewijs A1 is geldig vanaf 18 jaar voor motorfietsen met een maximale cilinderinhoud van 125 cc, een maximumvermogen van 11 kW/15 pk en een vermogen/gewichtsverhouding van maximum 0,1 kW/kg.

RIJBEWIJS A2
Het rijbewijs A2 is geldig vanaf 20 jaar voor motorfietsen met een maximumvermogen van 35 kW/47 pk en een vermogen/gewichtsverhouding van 0,2 kW/kg. Het voertuig mag niet afgeleid zijn van een model met meer dan het dubbele vermogen.

RIJBEWIJS A
Het rijbewijs A is geldig vanaf 24 jaar voor motorfietsen met een vermogen groter dan 35 kW/47 pk. Die leeftijdslimiet wordt verminderd tot 22 jaar voor wie minimum al twee jaar een rijbewijs A2 heeft.

OPMERKINGEN

 • Er is geen rijbewijs vereist om een brommer of een scooter van maximum 50 cc die niet sneller gaat dan 25 km/u, te besturen.
 • Met een rijbewijs B (auto) kan je een brommer, een scooter, een lichte motorfiets of een lichte vierwieler van de categorie AM besturen.
 • Als je het rijbewijs B na 1 mei 2011 verkregen hebt, kan je na twee jaar een motorfiets of scooter van maximum 125 cc, met een maximumvermogen van 11 kW/15 pk en met een vermogen/gewichtsverhouding van maximum 0,1 kW/kg besturen, op voorwaarde dat je vier uur opleiding in een rijschool gevolgd hebt. In dat geval is er geen theoretisch of praktisch examen.
 • Als je rijbewijs voor 1 mei 2011 afgeleverd is, ben je niet verplicht om een opleiding te volgen om een brommer of een scooter te besturen, maar wordt wel aangeraden. De lessen worden gegeven in de autorijscholen en in de centra voor doorgedreven rijopleiding. In dat geval (A1 met rijbewijs B) mag je alleen in België rijden. Om in het buitenland te rijden, moet je houder zijn van een volwaardig rijbewijs van categorie A1.
 • Als je voor eind 1988 het rijbewijs B (auto) gehaald hebt, mag je met een motorfiets of scooter zonder beperking van het vermogen of de cilinderinhoud op de openbare weg rijden. Uit veiligheidsoverwegingen wordt echter aangeraden  om in een autorijschool of in een centrum voor doorgedreven rijopleiding een opleiding te volgen.

DRIEWIELERS, (TRIKE)

Volgende regels gelden om een trike te besturen:

 • Houders van een rijbewijs B, afgegeven vóór 1 mei 2013, mogen alle driewielers besturen op Belgisch grondgebied;
 • Houders van een rijbewijs B, afgegeven na 30 april 2013, met code 373 (mits 4 uur opleiding in een rijschool te volgen) mogen vanaf 21 jaar alle driewielers besturen op Belgisch grondgebied;
 • Houders van een rijbewijs B, afgegeven na 30 april 2013 en sinds ten minste twee jaar, met code372 (mits 4 uur opleiding in een rijschool te volgen) mogen op Belgisch grondgebied voertuigen van categorie A1 besturen, en dus ook driewielers met een vermogen van hoogstens 15 kW;
 • Houders van een rijbewijs A1 mogen driewielers met een maximumvermogen tot 15 kW besturen inBelgië en de andere EU-lidstaten;
 • Houders van een rijbewijs A mogen driewielers met een vermogen van meer dan 15 kW besturen in België en de andere EU-lidstaten.

VIERWIELERS, ( QUAD,BUGGY)

Volgende regels gelden om een vierwieler te besturen:

 • Tussen je 16 en 18 jaar kan je met een rijbewijs AM met een lichte vierwieler rijden. Daarna mag iedereen met een definitief rijbewijs B (auto) met een lichte vierwieler rijden (lege massa van max. 350 kg, bij elektrische voertuigen zonder het gewicht van de batterijen te rekenen). De snelheid van het voertuig moet beperkt zijn tot 45 km/u (max. 50 cc of max. 4 kW en max. 4 kW nominaal continu vermogen voor elektrische voertuigen).
 • Een rijbewijs B (auto) is voldoende om met een ‘vierwieler met motor’ te rijden. Dit zijn voertuigen die niet als bromfiets of auto beschouwd worden en een lege massa hebben van maximum 400 kg (of 550 kg voor voertuigen die gebruikt worden voor goederenvervoer). Het netto-maximumvermogen van de motor mag hoogstens 15 kW bedragen. Bij elektrische voertuigen geldt de massa zonder de batterijen.

Nuttige links:  www.mobilit.fgov.be  www.hetmotorrijbewijs.be