Home > Bibliotheek > Nummerplaat – bevestiging

Nummerplaat – bevestiging

Drie- en vierwielers met motor en motorfietsen.

De Richtlijn 2009/62/EG van juli 2009 betreffende de montageplaats voor de achterkentekenplaat van twee- of driewielige motorvoertuigen is tenslotte van toepassing op vier en driewielers met motor, motorfietsen en bromfietsen.

Algemene plaatsing
De montageplaats voor de achterkentekenplaat moet zich aan de achterzijde van het voertuig bevinden, zodanig dat : de plaat geplaats kan worden tussen de langsvakken die gaan door de punten waar het voertuig het breedst is.

Helling van de  achterkentekenplaat :

  • moet loodrecht staan op het middenlangsvak van het voertuig
  • mag een helling van ten hoogste 30° ten opzichte van de verticaal hebben, wanneer het voertuig niet beladen is, indien de van het kenteken voorziene zijde naar boven is gekeerd
  • mag een helling van ten hoogste 15° ten opzichte van de verticaal hebben, wanneer het voertuig niet beladen is, indien de van het kenteken voorziene zijde naar beneden gekeerd is

 

Maximum hoogte
Geen enkel punt van de plaats van montage van de kentekenplaat mag zich op een hoogte van meer dan 1.50m boven het wegdek bevinden, wanneer het voertuig niet beladen is.

Minimum hoogte
Geen enkel punt van de plaats van montage van de kentekenplaat mag zich op een hoogte van minder dan 0.20m of de straal van het wiel , indien deze minder bedraagt dan 0.20m boven het wegdek bevinden wanneer het voertuig niet beladen is.

Geometrische zichtbaarheid
De plaats voor de montage van de kentekenplaat moet zichtbaar zijn binnen een ruimte die wordt begrensd door de  twee tweevlakshoeken : één met een horizontale ribbe en bepaald door twee vlakken die door de boven- en onderrand van de plaats voor de montage van de plaat gaan en onder de in figuur1 aangegeven hoeken ten opzichte van de horizontale ribbe staan. De andere met een vrijwel verticale ribbe en bepaald door de twee vlakken die door de zijranden van de plaat gaan en die onder de in figuur2 aangegeven hoeken ten opzichte van het middenlangsvlak staan.

 

  

 

  Bron : De Postal, Wegverkeer, KB Inschrijving art 29 t/m 31